Novi ciklus Škole vanjskotrgovinskog poslovanja

 

 

Nakon uspješne realizacije prvog ciklusa „Škole vanjskotrgovinskog poslovanja“, koja je organizirana 2018. i 2019. godine u Sarajevu, veliko nam je zadovoljstvo obavijestiti Vas da Vanjskotrgovinska komora BiH priprema drugi ciklus ove škole.

Razvoj vanjske trgovine Bosne i Hercegovine je proteklih nekoliko godina veoma pozitivan, a većina kompanija u zemlji učestvuje direktno ili indirektno u vanjskoj trgovini. Uvoz ili izvoz je sada dio svakodnevnog poslovanja za skoro sve kompanije. Stoga je dalji razvoj međunarodnog poslovanja od najvećeg značaja za samu industriju. Aktivna potraga za novim direktnim kupcima, klijentima i dobavljačima u inostranstvu predstavlja poseban izazov i zahtjeva dodatne kvalifikacije i kontinuirano stručno osposobljavanje uposlenika bh. kompanija kako bi ostali konkurentni sa uslugama i proizvodima na međunarodnom nivou.

Nastavnim planom i programom predviđena je realizacija „Škole vanjskotrgovinskog poslovanja“ kroz ukupno 3 modula:
• Izvozna prodaja i marketing
• Poslovna korespondencija u vanjskoj trgovini
• Carina / Propisi / Prijevoz

Početak realizacije drugog ciklusa „Škole vanjskotrgovinskog poslovanja“ je planiran u mjesecu septembru 2020. godine, a zainteresirani kandidati mogu dobiti više informacija upitom na email adresu [email protected] ili pozivnom na broj telefona 033/566-200 ili 033/566-204.