Škola ekonomske diplomatije – Održan Modul 2

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u suradnji s Agencijom za državnu službu BiH, Predstavništvom fondacije Konrad Adenauer u BiH i nadležnim ministarstvima i institucijama na državnom nivou, organizirala je Modul 2 trećeg po redu ciklusa „Škole ekonomske diplomatije“, 6. i 7. septembra 2022. godine. Ovaj program edukacije se realizira uz saglasnost Agencije za državnu službu BiH, koja je izvršila certificiranje Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH kao izvođača obuke za navedenu temu.

U uvodnom obraćanju, prvog dana Modula 2, prisutnim se obratila moderatorica, dr.sc. Elma Kovačević-Bajtal, direktorica Instituta za edukaciju Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH, koja se zahvalila prisutnima na velikom interesovanju i odazivu na poziv za učešće u ovoj školi. Dr.sc. Kovačević-Bajtal je u nastavku upoznala prisutne sa historijatom ovog projekta. Prvi ciklus škole uspješno je realiziran u 2016. i 2017. godini u Sarajevu, te 2018. i 2019. godine u Banja Luci. Napredni modul „Škole ekonomske diplomatije“ održan je u decembru 2020. godine u online formatu, putem Zoom aplikacije/platforme. Učešće u školi je do sada uzelo preko 500 polaznika, predstavnika bh. poslovne zajednice i državnih službenika. Na samom kraju svog uvodnog obraćanja, dr.sc. Kovačević-Bajtal upoznala je polaznike škole sa planom edukacija koje je Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH pripremila za 2022. godinu.

U nastavku prvog dana Modula 2, u dijelu uvodnog obraćanja, prisutnim su se obratili i gđa. Ivana Šanje, ispred Agencije za državnu službu BiH i gdin. Sven Petke, direktor Predstavništva fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini. Gdin. Petke se osvrnuo na dugogodišnju suradnju između Predstavništva KAS-a u BiH i Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH, te istakao spremnost i predanost Predstavništa KAS-a u BiH da podrži ovakve i slične projekte, koji za cilj imaju približavanje Bosne i Hercegovine prema Evropskoj Uniji.

Prvog dana predavanja, prisutnim su se obratili: dr.sci. Tanja Milašinović Martinović, šefica Odsjeka za ekonomsku diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova BiH, sa temom „Osnovni elementi ekonomske diplomatije“; Ahmet Halilović, pomoćnik ministrice vanjskih poslova BiH, sa temom „Modeli ekonomske diplomatije“; te gđa. Amra Šurković, Direktorica DEinternational d.o.o., gdin. Goran Vujasin ispred Privredne komore Italija – Bosna i Hercegovina i gdin. Ahmed Lindov, predsjednik Norveško Bosanske Privredne Komore, na temu „Angažman mješovitih komora u cilju unapređenja ekonomske saradnje (razmjena iskustava)“.

U okviru drugog dana, predavanja su održali: Prof.dr. Nenad Brkić, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na temu „Imidž države – Promocija države u međunarodnim odnosima“; gđa. Sanja Miovčić, direktorica Vijeća stranih investitora, na temu „Slabosti i prednosti ulaganja u BiH“, te gđa. Željka Boljanović, šefica Odsjeka za pripremu i realizaciju programa javnih investicija pri Ministarstvu finansija i trezora BiH, na temu „Program javnih investicija“.

Modul 2 „Škole ekonomske diplomatije“ pohađalo je ukupno 37 polaznika, predstavnika bh. privrede i državnih službenika. Modul 3 će se održati 27. i 28.09.2022. godine, a sve dodatne informacije možete pronaći ovdje.
Više informacija o ovoj i drugim edukacijama u organizaciji Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH možete dobiti upitom na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba.

Share This