Službeni naziv zemlje: Republika Sjeverna Makedonija
Položaj: jugoistočna Europa
Glavni grad: Skoplje
Službeni jezik: makedonski,(albanski – drugi jezik)
Političko uređenje: republika sa parlamentarnim sistemom vlasti
Površina ukupno: 25.713 km2 
Stanovništvo: 2.057.679 (podatak iz 2022.) 
Valuta: makedonski denar (MKD)

Aktuelni ekonomski pokazatelji

PREDMET VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ 2000. 2010. 2015. 2019. 2020. 2021. 2022.
Stanovništvo, ukupno 2.026.350,00 2.055.004,00 2.070.226,00 2.076.694,00 2.072.531,00 2.065.092,00 2.057.679,00
BND, PPP (USD) 12.236.032.652,86 23.021.450.776,30 27.846.077.152,21 35.669.944.090,10 34.544.843.910,57 36.193.349.458,08 39.691.409.744,31
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 6.040,00 11.200,00 13.450,00 17.180,00 16.670,00 17.530,00 19.290,00
BDP (USD) 3.772.859.053,29 9.407.170.388,83 10.064.519.962,57 12.606.338.448,55 12.363.580.534,68 13.825.049.831,80 13.563.132.057,25
BDP po glavi stanovnika (USD) 1.861,90 4.577,69 4.861,56 6.070,39 5.965,45 6.694,64 6.591,47
Godišnji rast BDP – a (%) 4,55 3,36 3,86 3,91 -6,11 5,51 2,15
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) -103.114.776,91 -198.294.923,28 -172.327.422,71 -376.486.924,30 -360.443.556,60 -420.177.671,28 -840.413.756,79
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % -2,73 -2,11 -1,71 -2,99 -2,92 -3,04 -6,20
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 32,95 39,79 48,74 62,41 57,77 66,21 74,89
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 47,21 58,09 64,96 76,17 70,47 82,25 95,92
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 6,61 1,51 -0,30 0,77 1,20 3,23 14,20
SDI, neto priljev (USD) 217.507.099,16 301.441.681,71 296.604.200,38 549.500.829,88 7.693.779,70 696.255.528,14 870.411.846,99
Potrebno vrijeme za otvaranje firme – dan(i) .. 16,00 15,00 15,00 .. .. ..

Najznačajnije industrijske grane 2018.

Sektor usluga
Industrija uključujući i građevinarstvo
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Glavna grana primarnog sektora je poljoprivreda (voćarstvo, povrtlarstvo, …).

Glavne grane sekundarnog sektora čine rudarstvo, kemijska industrija, tekstilna industrija, metalna industrija, elektro industrija, drvna industrija, te prehrambena industrija.

Glavne grane tercijalnog sektora predstavljaju trgovina, transport.

Izvor:      Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

 

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Sjeverne Makedonije na svjetsko tržište u 2022. godini iznosio je 8,73 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupine proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom izvozu Sjeverne Makedonije navodimo slijedom: „38“ – Mješoviti kemijski proizvodi (30,18 %), „85“ – Električne mašine i ... (14,48 %), „72“ – Željezo i čelik (8,16 %), „87“ – Vozila osim željezničkih ... (4,67 %), „27“ – Mineralna goriva, ... (4,39 %), „94“ – Namještaj, ležajevi ... (3,96 %), „62“ – Odjevni predmeti i ... (3,64 %), „84“ – Nuklearni reaktori, ... (3,48 %), „26“ – Rude, kamen ... (2,85 %), te „73“ – Proizvodi od željeza ... (2,79 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Sjeverne Makedonije čine (21,4 %) od ukupnog izvoza navedenog prostora na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Sjeverne Makedonije sa svjetskog tržišta, u 2022. godini, iznosio je 12,76 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupine proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom uvozu Sjeverne Makedonije jesu „27“ – Mineralna goriva, ... (17,7 %), „71“ – Prirodni ili kultivisani ... (11,33 %), „85“ – Električne mašine i ... (10,92 %), „72“ – Željezo i čelik (5,62 %), „84“ – Nuklearni reaktori, ... (5,22 %), „28“ – Anorganske kemikalije, ... (5,15 %), „39“ – Plastika i proizvodi ... (3,85 %), „69“ – Keramički proizvodi (3,57 %), „87“ – Vozila osim željezničkih ... (3,22 %), te „73“ – Proizvodi od željeza ... (1,93 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Sjeverne Makedonije čine (31,49 %) od ukupnog uvoza Sjeverne Makedonije sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Sjeverna Makedonija aktivno učestvuje u radu mnogobrojnih međunarodnih institucija, asocijacija, kao i organizacija od kojih navodimo redom:

 • UN
 • NATO
 • WTO
 • WHO
 • Vijeće Europe
 • OSCE
 • EBRD
 • ostale

Pozivni (telefonski broj zemlje):        00 (389)

Internet domena:                             .mk

Glavni izvozni partneri top 10 / 2022 / %

Među uvoznicima proizvoda iz Sjeverne Makedonije, a promatrajući svjetsko tržište, Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 25 partnera.

Glavni uvozni partneri top 10 / 2022 / %

Među izvoznicama proizvoda u Sjevernu Makedoniju, uzimajući u obzir cjelokupno svjetsko tržište, Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 25 partnera Sjeverne Makedonije.

Izvor:      Intracen.org („Trade Map“)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Porez na dodanu vrijednost (PDV)

Standardna stopa predmetnog poreza, koja se primjenjuje na sve robe i usluge – osim onih koji se oporezuju po sniženoj stopi ili su predmet izuzeća od plaćanja PDV – a, iznosi 18 %.

Snižena stopa PDV – a iznosi 5 %, što ovisi o vrsti proizvoda i usluge kao predmetu oporezivanja.

Carine u Sjevernoj Makedoniji

Prema podacima iz 2020. godine, a shodno MFN – u, carinske stope za dalje navedenu klasifikaciju proizvoda u Sjevernoj Makedoniji iznose kako slijedi:

 • „Svi proizvodi“ (6,54 %)
 • „Poljoprivredni proizvodi“ (7,00 %)
 • „Industrijski proizvodi“ (6,39 %)

Potrebna carinska dokumentacija sastoji se od trgovinske fakture, deklaracije o carinskoj vrijednosti robe, transportnih dokumenata, pakirne liste, kao i uvozne carinske deklaracije.

Pored prethodno navedenog, obavezno je poštivanje svih dodatnih zahtjeva institucija, tijela i organa Sjeverne Makedonije. Svi zahtjevi moraju biti vezani za važeću zakonodavnu legislativu spomenutog tržišta, jer se upravo na takav način reguliraju carinski postupci na određenom tržištu, odnosno njegovom carinskom prostoru.

Akcize

Na mineralna goriva, mineralna ulja, alkohol, alkoholna pića, duhan, duhanske proizvode, kao i na putnička vozila plaćaju se akcize na spomenutom tržištu.

Stoga, prilikom provođenja carinskog postupka moguće je traženje podnošenja dodatne carinske dokumentacije od strane carinske administracije.

Tehnička sigurnost proizvoda osigurava se uvođenjem i primjenom standarda, koji su istodobno praćeni poštivanjem regulative o pakiranju proizvoda, etiketiranju i dodatnom označavanju proizvoda (npr. organski proizvod), te implementacijom navedene regulative kroz proces pripreme i plasmana proizvoda.

Pored navedenog, potrebno je obratiti pažnju i na propise vezane za marketing, oglašavanje i promociju proizvoda, koji su važeći na datom tržištu.

Dokumentacija za izvoz

Pod dokumentacijom potrebnom za izvoz navodimo komercijalnu fakturu, (original i dvije kopije), certifikat o porijeklu robe, pakirnu listu, otpremnicu, policu osiguranja, te shodno vrsti i namjeni proizvoda … veterinarsku, sanitarnu i fito – sanitarnu dozvolu, odnosno dokumentaciju zahtjevanu od nadležnih institucija, organa i tijela.

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Sjevernom Makedonijom

POKAZATELJ2019.2020.2021.2022.I-III 2023.
IZVOZ (KM)148.834.029,73141.043.072,78150.295.875,75202.311.748,6345.081.773,17
UVOZ (KM)145.443.329,05138.363.466,04191.565.481,85204.985.649,5749.963.746,77
OBIM (KM)294.277.358,78279.406.538,82341.861.357,60407.297.398,2095.045.519,94
SALDO (KM)3.390.700,682.679.606,74-41.269.606,10-2.673.900,94-4.881.973,60
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)102,33101,9478,4698,7090,23

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Sjevernu Makedoniju, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
1701Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i hemijski čista saharoza, u krutom stanju:13,08%
0401Mlijeko i pavlaka, nekoncentrirani i bez dodatog šećera ili drugih sladila:8,84%
1602Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, drugih klaoničkih proizvoda ili krvi:8,52%
4407Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem ili ljuštenjem, uključujući i blanjano, 5,48%
8544Izolovana zica (ukljucujuci emajliranu i anodizira4,92%
1905Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi sa sadržajem kakaa ili bez kakaa; hostije,3,43%
4818Toaletna papir i slicna papir, celulozna vata i li3,28%
3004Lijekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 30.02, 30.02,23%
3916Monofilamenti bilo koje dimenzije poprečnog presjeka većeg od 1 mm, šipke, štapovi i profilni obli2,22%
4401Ogrijevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili u sličnim oblicima; iverje i slične1,97%
Ostali46,03%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Sjeverne Makedonije, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
3004Lijekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 30.02, 30.010,47%
7306Ostale željezne ili čelične cijevi i šuplji profili (npr sa otvorenim jedinjenjima, zavareni, zak9,30%
7208Toplo valjani plosnati proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm ili veće, koji ni8,21%
2506Kremen (osim prirodnog pijeska); kvarcit, uključujući grubo klesani, piljeni ili na drugi način ob6,13%
2204Vino od svježeg grožđa, uključujući pojačana vina; mošt od grožđa, osim mošta iz tarifnog broja 204,43%
1905Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi sa sadržajem kakaa ili bez kakaa; hostije,3,63%
1601Kobasice i slični proizvodi od mesa, drugih klanič3,49%
8507Električni akumulatori, uključujući njihove separatore, pravougaone ili ne, uključujući kvadratne:2,60%
7210Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm i veće, platirani ili p2,47%
2202Vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, sa dodatim šećerom ili drugim sladilima ili arom2,45%
Ostali46,82%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

 

SPORAZUMI

Bosna i Hercegovina potpisala je Sporazum o unaprijeđenju i zaštiti investicija sa Republikom Sjevernom Makedonijom, kao i niz drugih bilateralnih pravnih akata između dviju zemalja vezanih za suradnju na polju ekonomije, kulture, diplomatskih poslova, ali i znanstvene suradnje.

Informaciju o prethodno navedenom, kao i kronološki pregled sporazuma i drugih akata između Bosne i Hercegovine i Republike Sjeverne Makedonije, potražite na web stranici Ministarstva vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine.

Također, pojedinačne dokumente (odluka, protokol, aneks, sporazum) o bilateralnoj suradnji između Bosne i Hercegovine i Republike Sjeverne Makedonije možete pogledati na web stranici Ministarstva vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Korisne adrese

 • Svjetska banka
 • Ministarstvo vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine
 • Ambasada Republike Sjeverne Makedonije u Bosni i Hercegovini
 • Ministarstvo vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
 • Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam treba više informacija, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast.

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv na radionicu na temu netarifnih barijera u izvozu i uvozu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u suradnji s privrednim komorama entiteta i Brčko Distrikta, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u sklopu EU4Trade projekta organizira „Radionice za podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja netarifnih barijera prepreka u izvozu i uvozu“ koje će se održati u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci i Brčkom. Svrha ovih sastanaka je poboljšati

   2023-09-20
  • Poziv za učešće na sajmu GAST u Zagrebu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je da će se Međunarodni specijalizirani sajam GAST 2024, vodeći sajam hrane i pića, ugostiteljstva, hotelske i ugostiteljske opreme u Hrvatskoj, održati od 23.-25.02.2024. godine u Areni Zagreb. Sajam GAST u Zagrebu, nezaobilazno je mjesto susreta hotelijera, restoratera, barmena, barista, slastičara, kuhara i svih sudionika u kreiranju uspješne turističke

   2023-09-18
  • Poziv na informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“

   Advantage Austria Sarajevo u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizuje informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“ koji će se održati 26. septembra 2023. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Na događaju će biti prezentirane informacije o Austriji kao poslovnoj lokaciji podružnice, opcije podrške od Austrian

   2023-09-15
  • Pet bh. kompanija izlagat će na nacionalnom štandu BiH na sajmu ANUGA FINE FOOD 2023

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinske komora Bosne i Hercegovine nastavlja sa aktivnostima podrške bh. kompanijama za izlaganje na međunarodnom sajmu ANUGA FINE FOOD u Kelnu, Njemačka. Za zajednički nastup kompanija iz Bosne i Hercegovine, u organizaciji VTK/STK BiH, na predstojećem ANUGA FINE FOOD 2023, koji će se održati od 7. do 11. oktobra ove godine, izvršena je prijava prostora

   2023-09-07