Sjeverna Makedonija

Službeni naziv zemlje: Republika Sjeverna Makedonija
Položaj: jugoistočna Europa
Glavni grad: Skoplje
Službeni jezik: makedonski, albanski
Političko uređenje: parlamentarna republika
Površina ukupno: 25.713 km2 
Stanovništvo: 2.082.958 (podatak iz 2018.) 
Valuta: makedonski denar (MKD)

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990 - 2018)

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018.
Stanovništvo, ukupno 1.996.228,00 2.034.819,00 2.070.741,00 2.079.328,00 2.080.745,00 2.081.996,00 2.082.958,00
BND, PPP (mlrd.USD) 10,91 12,24 23,02 27,85 29,60 30,59 32,64
BND po glavi stan. PPP (USD) 5.460,00 6.010,00 11.120,00 13.400,00 14.220,00 14.690,00 15.670,00
BDP (mlrd.USD) 4,70 3,77 9,41 10,06 10,67 11,28 12,67
BDP po glavi stan. (USD) 2.354,26 1.854,15 4.542,90 4.840,27 5.129,16 5.417,64 6.083,72
Rast realnog BDP (%) .. 4,55 3,36 3,86 2,85 0,24 2,66
Bilans tekućeg računa (mlrd.USD) .. -0,10 -0,20 -0,19 -0,31 -0,10 -0,03
Bilans tekućeg računa (% BDP) .. -2,73 -2,11 -1,91 -2,90 -0,86 -0,20
Izvoz (% BDP) 24,57 32,95 39,79 48,74 50,66 55,40 60,34
Uvoz (% BDP) 34,12 47,21 58,09 64,96 65,52 69,17 72,90
Inflacija

( % promjene)

.. 6,61 1,51 -0,30 -0,24 1,35 1,46
SDI (mil.USD) .. 217,51 301,44 296,60 549,37 380,74 648,73
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani) .. .. 16 15 15 15 15

Najznačajnije industrijske grane 2018.

Sektor usluga
Industrija uključujući i građevinarstvo
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Sjeverne Makedonije, 2018.godine:

 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Sjeverne Makedonije iznosi (7,24%);
 • Sekundarni (industrija uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Sjeverne Makedonije iznosi (23,56%);
 • Tercijalni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Sjeverne Makedonije iznosi (55,15%).

Glavne grane primarnog sektora: voćarstvo, povrtlarstvo, uzgoj duhana.
Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora:  kemijska industrija, tekstilna industrija, rudarstvo, metalna i elektro industriju, prehrambena industrija, drvna industrija.
Glavne grane tercijalnog (uslužnog) sektora: trgovina, transport, sl.

 

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Sjeverne Makedonije, u 2019.godini, iznosio je: 7,19 milijardi USD.
Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom izvozu Sjeverne Makedonije sa svijetom, su: kemijski proizvodi – razni (21%), el.mašine, oprema i dijelovi (15,13%), mašine, mehanički uređaji, bojleri i dijelovi (12,52%), željezo i čelik (7,68%), odjevni predmeti – nepleteni i nekukičani (5,26%), vozila – osim tračnih (4,96%), namještaj, madraci, nosači za madrace (4,37%), rude, kamen i sl. (3,05%), proizvodi od željeza i čelika (2,71%), te duhan i substituti duhana (2,24%). Ostali proizvodi sudjeluju sa (21,08%).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Sjeverne Makedonije, u 2019.godini, iznosio je: 9,47 milijardi USD.
Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom uvozu Sjeverne Makedonije iz svijeta, su: prirodni ili kultivisani biseri (14,03%), el.mašine, oprema i njihovi dijelovi (10,45%), mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (10,26%), mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (6,47%), željezo i čelik (5,37%), keramički proizvodi (5%), vozila – osim tračnih (4,65%), plastika i proizvodi od plastike (4,04%), kemijski proizvodi – razni (2,37%), te farmaceutski proizvodi (2,1%). Ostali proizvodi učestvuju sa (35,26%).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Sjeverna Makedonija  je članica mnogih multilateralnim organizacija, kao što su: UN, WHO, EBRD, CEI, SECI, Vijeće Europe, WTO, CEFTA, NATO,  OSCE i dr.

Sjeverna Makedonija, 2005.godine, dobila je status zemlje kandidata za članstvo u EU.

Telefonski kod zemlje: (+389)
Internet domena: (.mk) i (.мкд)

Glavni izvozni partneri top 10 / 2019 / %
Glavni uvozni partneri top 10 / 2019 / %

Pozicija Bosne i Hercegovine u izvozu u okviru gornje skupine zemalja: 13.mjesto.

Pozicija Bosne i Hercegovine u uvozu u okviru gornje skupine zemalja: 27.mjesto.

 Izvor: ITC Trade Map https://www.trademap.org/Index.aspx

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV U SJEVERNOJ MAKEDONIJI

Standardna stopa PDV- a u Sjevernoj Makedoniji iznosi  18%. Primjenjuje se na svu robu i usluge koje nisu predmet snižene stope PDV-a ili izuzeća od PDV-a.

Snižena stopa PDV-a iznosi 5%, a primjenjuje se na:

 1. proizvodi za prehranu stanovništva i publikacije;
 2. sjeme i sadni materijal za poljoprivrednu proizvodnju;
 3. gnojiva;
 4. sredstva za zaštitu bilja;
 5. plastične folije upotrebljive u poljoprivrednoj proizvodnji;
 6. poljoprivredni strojevi;
 7. strojevi za automatsku obradu podataka i njihove jedinice (računala);
 8. toplinski solarni sustavi i komponente;
 9. lijekovi;
 10. voda za piće iz javnih vodovodnih sustava opskrbe, gradske  otpadne vode i drenažne vode u poljoprivrenoj proizvodnji;

Više informacija o proizvodima i uslugama, koji podliježu sniženoj stopi PDV od 5% u Sjevernoj Makedoniji, možete pogledati na  ostali proizvodi po sniženoj stopi PDV- a.

Izvor: Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije

CARINE I CARINSKA DOKUMENTACIJA

Carinske procedure podrazumijevaju aktivnosti koje carinska administracija sprovodi na proizvodima koji su predmet carinske kontrole.

Procedure se sprovode kod obavljanja nekih od slijedećih poslova:  tranzit robe, izvoz robe, uvoz robe, pojednostavljene procedure, rad unutar tehnoloških industrijskih razvojnih zona i sl.  

Carinska stopa za sve proizvode, po MFN, iznosi 6,69 % u 2018.godini;

Carinska stopa za primarne proizvode, po MFN, iznosi  7,56 % u 2018.godini;

Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN, iznosi 6,39% u 2018.godini. 

Akcize u Sjevernoj Makedoniji primjenjuju se na mineralna goriva i ulja, alkohol i alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, te putnička vozila.

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)
Carinska administracija Republike Sjeverne Makedonije

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Sjevernom Makedonijom

(KM) 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
IZVOZ 125.157.056,86 144.352.248,74 161.075.988,42 134.991.262,63 148.834.029,73
UVOZ 148.459.633,35 157.104.147,71 158.534.456,23 162.938.302,17 145.443.329,05
OBIM 273.616.690,21 301.456.396,45 319.610.444,65 297.929.564,80 294.277.358,78
SALDO -23.302.576,49 -12.751.898,97 2.541.532,19 -27.947.039,54 3.390.700,68
POKRIVENOST 84,30% 91,88% 101,60% 82,85% 102,33%

Vodećih 10 proizvoda u izvozu  Bosne i Hercegovine u Sjevernu Makedoniju, u 2019.godini, su:

 1. mlijeko i pavlaka – nekoncentrirani (10,52%);
 2. ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi (1602 tarifni broj) (10,02%);
 3. toplovaljana žica od željeza ili nelegiranog čelika (7,71%);
 4. drvo obrađeno po dužini piljenjem ili glodanjem (7,07%);
 5. konstrukcije (2,71%);
 6. kruh, peciva, kolači, keksi, ostali pekarski proizvodi (2,59%);
 7. lijekovi (osim tarifnog broja 3002) (2,55%);
 8. izolovana žica (uključujući emajliranu i sl.) (2,53%);
 9. čokolada i sl.proizvodi (2,24%);
 10. kotlovi za centralno grijanje (2,18%);

ostali proizvodi (49,88%).

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Sjeverne Makedonije, u 2019.godini, su:

 1. ostale željezne ili čelične cijevi i šuplji profili (12,28%);
 2. lijekovi (osim tarifnog broja 3002) (10,21%);
 3. kremen (osim prirodnog pijeska), kvarc (6,33%);
 4. kruh, peciva, kolači, keksi (4,79%);
 5. kobasice i sl.proizvodi (4,62%);
 6. vino od svježeg grožđa, uključujući pojačana vina (3,6%);
 7. cijevi i pribor za njih (spojnice) (3,33%);
 8. ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi (3,23%);
 9. električni akumulatori (2,61%);
 10. ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano (2,08%);
 11. ostali proizvodi (46,92%).

 Izvor:  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BIH

SPORAZUMI

Bosna i Hercegovina, sa Republikom Sjevernom Makedonijom, potpisala je veliki broj bilateralnih sporazuma u okviru međunarodne suradnje. Informacija o sporazumima kao i njihovom statusu dostupna je na stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Kada je riječ o trgovinskim odnosima Bosne i Hercegovine sa Republikom Sjevernom Makedonijom detaljnije informacije (sporazumi: bilateralni i multilateralni) dostupne su na stranici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Korisne adrese

 • Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
 • Ambasada Republike Sjeverne Makedonije u Bosni i Hercegovini
 • Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
 • Agencija za promociju stranih ulaganja Bosne i Hercegovine
 • Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam treba više informacija, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast.

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06