Servisi VTK/STK BiH za kompanije iz sektora voća i povrća

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine za kompanije iz sektora voća i povrća nudi dva besplatna servisa.

Prvi servis je da domaćim kompanijama nudimo regionalnu i evropsku bazu distributera, veletrgovaca, uvoznika i prerađivača koji pokrivaju oblast voća i povrća i njihovih prerađevina. Baza je rađena u saradnji s Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ) i Komorskim investicionim forumom (KIF). Cilj je pomoći uvezivanje mreže i pronalaženja potencijalnih poslovnih partnera domaćim kompanijama kako u EU tako i u zemljama CEFTA-e iz gore navedenog sektora. Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u ovome trenutku može besplatno ponuditi kontakte preko 160 najvećih regionalnih (Albanije, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Kosova) i evropskih potencijalnih poslovnih partnera.

Drugi servis je pružanje informacija istraživanja za 5 tržišta (Austrija, Belgija, Njemačka, Holandija i Švedska) iz sektora proizvoda od voća i povrća, uz pomoć platforme Euromonitor/Passporta, koja pruža jedinstven pristup informacijama koje se tiču analiziranja tržišnog konteksta i prepoznavanja budućih trendova.

Trenutno su dostupna  istraživanja tržišta u 5 navedenih zemalja za sljedeće grupe proizvoda:
• slatki namazi,
• sosovi, prelivi i začini,
• prerađevine od voća i povrća i
• pakovana hrana.

Svaki od izvještaja/ istraživanja sadrži osnovne podatke kao što su:
• glavni distributeri/ veletrgovci/ glavni konkurentski brendovi na tržištu i njihov udio,
• osnovni podaci o obimu prodaje prema kategorijama (vrijednost, obim i trendovi) za period 2013-2018,
• predviđanja o obimu prodaje prema kategorijama za period 2018-2023,
• glavni trendovi u potrošnji,
• način distribucije,
• perspektive tržišta,
• pregled konkurencije i sl.

Ukoliko postoji zainteresovanost s Vaše strane za ovim komorskim servisima slobodno nas kontaktirajte putem e-maila na adresu [email protected] ili [email protected] ili telefonom na broj 033 566 184 (Radoš Šehovac)/ 033 566 235 (Tarik Kovač).