Seminar “Intelektualno vlasništvo za privredne subjekte”

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine/Sektor za edukaciju realizirao je seminar u saradnji sa Institutom za intelektualno vlasništvo Bosne i Hecegovine na temu “Intelektualno vlasništvo za privredne subjekte”. Seminar je održan 27.02.2019. godine u prostorijama Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

U uvodnom dijelu seminara učesnicima su se obratili dr.sc. Elma Kovačević-Bajtal, direktorica Sekora za edukaciju Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine i Josip Merdžo, direktor Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

Polaznici seminara su imali priliku da dobiju najaktuelnije informacije iz područja zaštite intelektualnog vlasništva vezano za patente, žigove, industrijski dizajn i geografske oznake. Posebno je istaknuto da u Bosni i Hercegovini još uvijek više zahtjeva za zaštitu intelektualnog vlasništva podnose fizička lica nego industrija dok u svim razvijenim zemljama industrija dominira u broju zahtjeva za zaštitu intelektualnog vlasništva. Pored toga neophodno je raditi na zaštiti intelektualnog vlasništva u današnjem poslovnom okruženju te kontinuirano podizati svijest o potrebi zaštite istog kako bi se izbjegle negativne posljedice za, u prvom redu, industriju gdje već imamo slučajeve da kompanije iz Bosne i Hercegovine osjećaju vrlo ozbiljne finansijske posljedice vezano za zloupotrebu njihovog intelektualnog vlasništva koje nisu pravovremeno zaštitili.

Na seminaru su učestvovali predstavnici privatnog sektora, ministarstava, lokalne zajednice i konsultanata.

Predavači na seminaru su bili Srećko Rikalo, Irma Delibašić, Goran Trifković i Miroslav Marić iz Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.