Seminar „Etika i integritet u privatnom sektoru“ održan u Tuzli i Zenici

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini, uz podršku Kantonalne privredne komore Tuzla i Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, organizovala je seminar „Etika i integritet u privatnom sektoru“ u Tuzli i Zenici. Seminar je organizovan s ciljem upoznavanja bh. privrednika sa neophodnošču plana integriteta i strategijom za preventivno djelovanje u borbi protiv korupcije u privatnom sektoru.

U toku seminara učesnici su se upoznali sa planom integriteta, koracima u procjeni rizika korupcije, kao i kodeksom poslovne etike i korporativnog upravljanja koji imaju za cilj povećanje transparentnosti poslovanja privrednih subjekata i odgovornosti za posljedice koje mogu nastati u toku poslovanja.

Predavači na seminaru bili su: dr.sci. Vladica Babić, pomoćnik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH; gđa. Ilma Vranac, stručni savjetnik za izradu politika, akcionih planova i planova integriteta, te gđa. Nalvedina Rukavina, povjerenik funkcije sukladnosti za sistem upravljanja protiv korupcije ispred kompanije Sevoi d.o.o.