Kvote bilateralnih dozvola

Na ovom području web stranice nalaze se informacije o kvotama bilateralnih dozvola, koje su svake godine na raspolaganju Bosni i Hercegovini, na osnovu odredbi Sporazuma, Protokola Mješovitih komisija ili na osnovu drugih službeni akata. Sačinjeni pregledi kvota jednokratnih bilateralnih i godišnjih bilateralnih dozvola su neslužbenog, informativnog karaktera.