Inicijative

Inicijativa po zaključcima 30. sjednice Odbora Udruženja

Zaključak I

Zaključak II

 

Odbor Udruženja međunarodnih špeditera Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Akt upućen
23.06.2023.godine
Inicijativa po zaključku 30. sjednice Odbora Udruženja

Zaključak

 

Odbor Udruženja međunarodnih špeditera Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

 

Ministarstvo financija i trezora BiH

Akt upućen
23.06.2023.godine 
MKT – mišljenje na Prednacrt pravilnika o međunarodnom vanlinijskom drumskom prevozu putnika

Prednacrt Pravilnika o međunarodnom vanlinijskom prevozu putnika

 

Odbor Udruženja međunarodnih i međuetintetskih drumskih  prevoznika putnika Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Akt upućen

10.05.2023.

Inicijative za hitno održavanje Mješovite komisije  sa Republikom Slovenijom i Republikom Hrvatskom

Zaključak Odbora

 

Odbor Udruženja međunarodnih i međuetintetskih drumskih prevoznika putnika Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Akt upućen

06.06.2023.

Inicijativa za tumačenje Informacije Sektora za carine UINO, broj 03/6/II-07-2-3-17-1/23 od 24.02.2023.godine Odbor Udruženja međunarodnih špeditera Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Akt upućen
08.03.2023.godine
Odgovor UINO zaprimljen 20.06.2023.godine
Inicijativa za hitno održavanje vanredne sjednice VM BiH za rješavanje zastoja na graničnim prelazima sa R. Hrvatskom i promjena koje nastaju ulaskom R.Hrvatske u Schenegen zonu, ograničenja boravka profesionalnih vozača na području EU Odbor Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta (AIRH) Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine

Zaključak

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

Ministartvo komunikacija i transporta

 

– Akt upućen
28.12.2022.
Akt (odgovor) Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, zaprimljen 06.01.2023.god.
Inicijativa o prekategorizaciji određenih graničnih prijelaza s Republikom Hrvatskom i omogućavanja konačnog carinjenja na GP Kamensko Odbor Udruženja međunarodnih špeditera Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

Mješovita komisija za praćenje Ugovora između BiH i Hrvatske o graničnim prijelazima

Akt upućen
27.12.2022. 
Incijativa za produženje odluke o mogućnosti podnošenja zahtjeva za privremenu obustavu prijevoza za određene polaske ili linije u cjelini u međunarodnom i/ili međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika, za još najmanje 6 mjeseci tj. do 30.06.2023. godine.
Pojašnjenje incijative ….
Odbor Udruženja međunarodnih i međuetintetskih cestovnih prijevoznika putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine  

Akt upućen
03.10.2022.
Akt upućen
27.10.2022.

Održavanje sastanaka Mješovite komisije za transport – akt Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine – Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Akt upućen 03.10.2022.godine

 

Akt Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine sa Zaključkom Odbora Udruženja međunarodnih špeditera o statusu ovlaštenog primatelja i lokalnog uvoznog carinjenja Udruženje međunarodnih špeditera Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine
 • Akt upućen 16.08.2022.godine

Odgovor UINO

 

Akt Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine sa Zaključkom Odbora Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta o načinu preraspodjele bazne kvote CEMT za 2023.godinu Udruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine  

Akt upućen 02.09.2022.godine

Incijativa za zaključivanje sporazuma o uspostavljanju bilateralne uzajamnosti o vraćanju PDV-a sa Republikom Hrvatskom i Republikom Slovenijom Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
 • Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine
 • Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
 • Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
 

Akt upućen

29.04.2022.

Akt Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine sa Zaključkom Odbora Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta o zastojima na graničnim prijelazima sa Republikom Hrvatskom Udruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine – Vijeće ministara Bosne i Hercegovine,

– Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine,

– Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine,

– Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine,

– Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine,

– Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Akt upućen 21.04.2022.godine
Akt Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine u vezi sa primjenom Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2021/2285 – izvoz drveta i proizvoda od drveta Sektor za privredu i Udruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine – Vijeće ministara Bosne i Hercegovine,

– Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine,

– Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine,

– Uprava za zaštitu zdravlja bilja Bosne i Hercegovine,

– Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine,

– Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,

– Vlada Republike Srpske,

– Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

– Akt upućen 14.04.2022.g.

 

Akt Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine za dostavljanje informacije zašto se uplaćuje 0,01 KM/litar naftnih derivata Odbor Udruženja prijevoznika u međunarodnom  i međuentitetskom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine

– Zaključak

– Vlada Federacije Bosne i Hercegovine – Akt upućen 14.03.2022.godine

– Odgovor Federalnog ministarstva energije , rudarstva i industrije

Incijativa za hitno održavanje sastanka

Zaključci!

Odbor Udruženja međunarodnih i međuetintetskih cestovnih prijevoznika putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine
 • Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine,
 • Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine
 • Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

 

Mišljenje Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine na prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine na osnovu akta Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine – Uprava za indirektno oporezivane Bosne i Hercegovine Akt upućen 08.03.2022.godine
Inicijativa Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine za privremenu suspenziju primjene člana 17. stav 1. pod a) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini Odbor Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine – Vijeće ministara Bosne i Hercegovine,

– Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine,

– Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine,

– Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine,

– Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,

– Vlada Republike Srpske,

– Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Akt upućen 02.03.2022.godine

Odgovor UINO

Inicijativa Inicijator Incijativa upućena nadležnoj instituciji/organu Status inicijative
– za izmjenu i dopunu člana 30. Uputstva o postupku izvoza

– za razmatranje problema u primjeni člana 75. Zakona o carinskoj politici BIH

– o istovremenoj primjeni povlastice i preferencijalne stope

 

Odbor Udruženja međunarodnih špeditera

-Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine akt upućen 22.12.2021.godine

Odgovor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, zaprimljen 28.03.2022.g.

Inicijativa da se produži odluka o mogućnosti podnošenja zahtjeva za privremenu obustavu prijevoza za određene polaske ili linije u cjelini u međunarodnom i/ili međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika, do 01.06.2022. godine

Odbor Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine

-Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine akt upućen 09.12.2021.godine

Obavještenje MKT BIH od 09.12.2021. godine

Mišljenje Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine na Nacrt Pravilnika o cijeni obrazaca isprava o vozilu i cijeni obrazaca oznaka za obilježavanje vozila

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine:

 1.  Akt VTKBIH br.01-4-03-3-444-3-21 od 01.06.2021.g.,
 2. Akt VTKBIH br.01-4-03-3-444-2-21 od 12.04.2021.g.,
 3. Akt VTKBIH br.01-4-03-3-708-3-20 od 08.06.2020.g.
– Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA),

– Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

akt upućen 06.12.2021.godine
Mišljenje Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine na Nacrt Odluke o dopuni tarife administrativnih taksi
 

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine:

 1. Akt VTKBIH br.01-4-03-3-1433-20 od 19.11.2020.g.
 2. Akt VTKBIH br.01-4-01-4-1353-2-19 od 8.10.2019.g.
– Vijeće ministara Bosne i Hercegovine,

– Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

akt upućen 06.12.2021.godine

Inicijativa da se obezbijedi pomoć prijevoznicima koji se bave međunarodnim i međuentitetskim cestovnim prijevozom putnika kroz smanjenje poreza i doprinosa iz plate i smanjenje poreza i doprinosa na platu, slijedom čega bi prijevoznici razliku navedenih sredstava upotrijebili za povećanje neto plata radnika

 

Odbor Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Vlada Federacije BiH

Vlada Republike Srpske

akt upućen 27.10.2021.godine
Inicijativa da se javni gradski i prigradski prijevoz putnika trajno oslobodi plaćanja putarine za izgradnju autoputeva i za izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva, te da se donese privremena mjera na period od šest mjeseci da se za kompletan javni cestovni prijevoz putnika suspenduje naplata akcize na naftne derivate, putarine za puteve i putarine za izgradnju autoputeva i za izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva Odbor  Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

Upravni Odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH

 

akt upućen 27.10.2021.godine

Odgovor Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine

Odgovor UINO UO

Inicijativa za održavanje sastanka sa predsjedavajućim Vijeća Ministara BiH Odbor Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine akt upućen 27.10.2021.godine
Zaključak Odbora Udruženja da se nastavi sa primjenom odluke o priznavanju entitetskih licenci, sve do donošenja novog Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika, kao i da se nastavi sa radom na izmjenama i dopunama ili donošenju novog Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Odbor Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine  

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

akt upućen 27.10.2021.godine
Inicijativa za hitno održavanje sastanka sa predstavnicima Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Odbor Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine akt upućen 22.09.2021.godine
Inicijativa za pomoć bosanskohercegovačkim prijevoznicima Odbor  Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine  

-Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

-Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

akt upućen 22.09.2021.godine
Inicijativa Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine za hitno uspostavljanje sistema izdavanja digitalnih zelenih certifikata o vakcinaciji u Bosni i Hercegovini Udruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine – Zaključak – Vijeće ministara Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine,
– Federalno ministarstvo zdravstva,
– Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske,
– Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
akt upućen 02.09.2021.godine
Prijedlog preraspodjele bazne kvote CEMT za 2022.godinu Udruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine – Zaključak  

– Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

akt upućen 02.09.2021.godine
Inicijativa Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine za hitno održavanje sastanka Udruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine – Zaključak – Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine akt upućen 02.09.2021.godine
Inicijativa Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine za žurno reagiranje i djelovanje zbog Odluke Vlade Slovenije o uslovima ulaska stranih državljana sa primjenom od 15.07.2021. Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine – Vijeće ministara Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine,
– Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,
– Vlada Republike Srpske,
– Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
akt upućen 13.07.2021.godine
Inicijativa Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine za osiguranje prioritetnog prolaza lakokvarljivih, sezonskih roba i produženog radnog vremena fitosanitarnih službi na g/p Gradiška/Stara Gradiška Udruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine – Vijeće ministara Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine,
– Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,
– Vlada Republike Srpske,
– Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
akt upućen 13.07.2021.godine
Rješavanje zahtjeva po Zaključcima sa 11. redovne izborne Skupštine Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Skupština Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine akt upućen 02.07.2021.godine
Inicijativa sa 11. redovne izborne Skupštine Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika za pomoć bosanskohercegovačkim prijevoznicima Skupština Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine akt upućen 02.07.2021.godine
Mišljenje Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine na prijedlog odluke za reviziju Aneksa I Ugovora o osnivanju Transportne zajednice jugoistočne Europe Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine – Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine akt upućen 17.06.2021.godine
Mišljenje Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine na korigirani nacrt Pravilnika o registraciji vozila, ponovo objavljen na portalu e-konsultacije

 

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine – Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine akt upućen 01.06.2021.godine
Inicijativa za žurno reagiranje i djelovanje u cilju otklanjanja propusta u novom Pravilniku
o određivanju javnih cesta kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih vozila kroz Repuliku Hrvatsku (Narodne novine RH br. 51/2021)
Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine – Komisija za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda PS Bosne i Hercegovine,
– Vijeće ministara Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine,
– Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine
akt upućen 20.05.2021.godine
Inicijativa Vanjskotrgovinske komore BiH za povrat dijela akcize prijevoznicima u drumskom transportu Odbor Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vijeće ministara BiH
Vlada Federacije BiH
Vlada Republike Srpske
Vlada Brčko distrikta BiH
Akt upućen 07.05. 2021. godine
Mišljenje Vanjskotrgovinske komore BiH na Nacrt Pravilnika o CEMT dozvolama Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Ministarstvo komunikacija i transporta BiH
Vijeće ministara BiH
Komisija za carine, vanjskotrgovinsku politiku, saobraćaj i komunikacije
Akt upućen 06.05. 2021. godine
Inicijativa Vanjskotrgovinske komore BiH za eliminiranje zastoja prilikom izvoza proizvoda biljnog i životinjskog podrijetla Odbor Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vijeće ministara BiH
Vlada Federacije BiH
Vlada Republike Srpske
Vlada Brčko distrikta BiH
Akt upućen 06.05. 2021. godine
Inicijativa Vanjskotrgovinske komore BiH za pokretanje procedura za zaključivanje Sporazuma o međusobnom povratu PDV-a u oblasti transporta Odbor Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Upravni Odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH; Uprava za indirektno oporezivanje BiH Akt upućen 06.05. 2021. godine

Odgovor Uprave za indirektno oporezivanje BiH

Mišljenje Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Na prednacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sprovođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini Akt Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine akt upućen 22.04.2021.godine
Mišljenje Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine na predloženi nacrt Pravilnika o registraciji vozila Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, objavom na e-konsultacije Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine akt upućen Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine 12.04.2021.godine
Inicijativa Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine za nabavku vakcina i izdavanje Covid pasoša za vozače Članovi udruženja Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine akt upućen Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine 02.04.2021.godine
 

Inicijativa Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine za dostavljanje informacije o najvećim dopuštenim dimenzijama drumskih vozova za prijevoz vozila u SR Njemačkoj

Član Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Federal Republic of Germany – Federal Ministry of Transport akt upućen 01.04.2021.godine
 

Inicijativa Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine za donošenje hitne mjere za sprječavanje nelegalnog prijevoza koji se vrši kombi vozilima kapaciteta 8+1 i drugim vozila u međunarodnom prijevozu putnika

Odbor Udruženja u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

akt upućen 29.03.2021.godine
 

Mišljenje Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine
na predloženi nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu

Akt Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, od 12.02.2021.godine Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine akt upućen Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine 03.03.2021.godine
Inicijativa Inicijator Incijativa upućena nadležnoj instituciji/organu Status inicijative
-Inicijativa za Izmjenu Pravilnika o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila
-Dopis VTK BIH – Prednacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti i Nacrt pravilnika o homologaciji vozila
      VTK BIH

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

Inicijativa upućena 08.10.2019. godine –Dopis upućen 19.11.2020. godine
 

Inicijativa za elektronsko izdavanje ZUT obrasca/Incijativa za izmjenu „ Upustva o popunjavanju carinske prijave podnijete u pisanom obliku i korištenjem tehnike obrade podataka i zbirne prijave“  

Udruženje međunarodnih špeditera STK BiH

Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH

Akt upućen 28.09.2020.
Inicijativa STK BiH za hitan sastanak sa UINO BiH Udruženje međunarodnih drumskih prevoznika tereta STK BiH

Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH

Akt upućen 18.09.2020.
Mišljenje na Pravilnik o međunarodnom vanlinijskom prevozu putnika VTK BiH 

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

Akt upućen 10.06.2020.

Mišljenje na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu  VTK BiH 

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

Akt upućen 10.06.2020.

Mišljenja na Prednacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o CEMT dozvolama  VTK BiH 

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

Akt upućen 10.06.2020.

Mišljenje na Nacrt pravilnika o registraciji vozila VTK BiH 

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

Akt upućen 08.06.2020.

Mišljenje na prednacrt Pravilnika o uvjetima za izdavanje licence i kvalifikacione kartice VTK BiH 

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

Akt upućen 10.06.2020.

Mišljenje na Nacrt Pravilnika o saobraćaju u zimskim uslovima VTK BiH 

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

Akt upućen 02.06.2020.

Inicijativa VTKBiH za izmjenu Pravilnika o CEMT dozvolama Odbor Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta VTKBiH, Zaključkom 86.sjednice Odbora Udruženja

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

– akt upućen Ministarstvu komunikacia i transporta Bosne i Hercegovine 20.01.2020.godine,

Inicijativa Inicijator Incijativa upućena nadležnoj instituciji/organu Status inicijative
Inicijativu za dopunom Pravilnika o postupku usklađivanja i registracije redova vožnje, načinu i postupku izdavanja dozvole i obrascu dozvole, u dijelu koji se odnosi na Daljinar

 VTKBiH

 

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

 

Inicijativa Upućena
22.10.2019.godine

Prijedlog izmjene Prednacrta Zakona o carinskim prekršajima BiH

VTKBiH

Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH Inicijativa upućena 15.04.2019.godine
Uspostavljanje Odbora za   olakšavanje transporta Bosne i Hercegovine

VTKBiH

 

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

Inicijativa upućena 28.03.2019.godine

Inicijativa za žurno uspostavljanje Žalbenog vijeća, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

VTKBiH

 

Vijeće ministara BiH Inicijativa upućena 23.01.2019.godine
Inicijativa Inicijator Incijativa upućena nadležnoj instituciji/organu Status inicijative
Rješavanje otvorenih pitanja sa UINOBIH, definiranih u Zaključcima Odbora Udruženja Zaključci Odbora Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta VTKBiH, sa 70. i 75.sjednice Odbora Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine – Obavjestenje UINOBIH od 15.09.2017.godine

– Obavjestenje UINOBIH od 23.07.2018.godine

Mišljenje VTKBiH

– Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu

– Obrazloženje

– Ministarstvo komunikacija i transporta BiH

– Skupština/Odbor Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu,

– Skupština/Odbor Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta VTKBiH

– Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Inicijativa upućena 24.07.2018.godine

Akt (odgovor) Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o akcizama i prijedlog nacrta Pravilnika o uslovima i načinu povrata dijela akciza na naftne derivate koji se koriste kao pogonsko gorivo u obavljanju drumskog transporta, sa odgovorajućim obrascem Zahtjeva za povrat Skupština Udruženja međunarodnih cetovnih prijevoznika tereta VTKBiH – Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine

– Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

– Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

– Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

– Ministarstvo finansija FBiH

– Ministarstvo finansija RS

– Vlada Brčko distrikta BiH

– Radna grupa za izradu nacrta teksta Zakona o akcizama sa podzakonskim aktima

Inicijativa upućena 24.07.2018.godine
1.Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o tehnickim pregledima vozila
2.Mišljenje Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine
Skupština Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta VTKBiH Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Inicijativa upućena 19.07.2018.godine
1.Prijedlog izmjena i dopuna nacrta Pravilnika o registraciji vozila
2.Mišljenje Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine
Skupština Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta VTKBiH Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Inicijativa upućena 19.07.2018.godine
1.Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o vozačkoj dozvoli
2.Mišljenje Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine
Skupština Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta VTKBiH Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Inicijativa upućena 19.07.2018.godine
Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o drumskom prevozu Republike Srpske Odbor Udruženja prevoznika u međunarodnom i međuentietetskm cestovnom prijevozu Ministarstvo saobraćaja i veza RS Odgovor Ministarstva saobraćaja i veza RS
Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o cestovnom prijevozu FBiH Odbor Udruženja prevoznika u međunarodnom i međuentietetskm cestovnom prijevozu Federalno ministarstvo prometa i komunikacija Inicijativa upućena 27.06.2018.godine
Rješavanje zahtjeva po zaključcima Odbora Udruženja

– održavanje pripremnih sastanaka prije održavanja sastanka Mješovite komisije, dostaljanje obećane informacije o broju oduzetih ili vraćenih CEMT dozvola i prolongiranje rokova za dostavljanje prijedloga i mišljenja na aktuelne izmjene propisa (sa zaključcima Odbora Udruženja)

Odbor Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta VTKBiH, na 75.sjednici Odbora Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine – akt upućen Ministarstvu 25.06.2018.godine
Izmjena transportne legislative Odbor Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Upravni odbor Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Odluka Upravnog odbora Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercgovine
Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.