Inicijative

Inicijativa Inicijator Inicijativa upućena nadležnoj instituciji/organu Status inicijative
Akt Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine – Mišljenje na Nacrt Protokola izmjenama i dopunama Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Kabineta ministara Ukrajine o međunarodnom cestovnom prijevozu i Informacija povodom sastanka Mješovite komisije sa Ukrajinom

– Zaključak  Odbora Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta VTKBIH,

– Zaključak Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika VTKBIH

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Akt upućen 14.03.2024.godine
Akt Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine – Informacija i Mišljenje o prijedlogu Ambasade Švicarske za izuzimanje o obaveze posjedovanja vize za vozače i montere Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

Akt upućen 15.01.2024.godine

Akt Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine – Inicijativa za pokretanje aktivnosti za održavanje sastanaka Mješovitih komisija sa drugim državama Udruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta i Udruženje prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Akt upućen 04.01.2024.godine
Inicijativa Inicijator Inicijativa upućena nadležnoj instituciji/organu Status inicijative
Akt Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine – zastoji na graničnim prijelazima sa Republikom  Hrvatskom i postojeće ograničenje boravka profesionalnih vozača na teritoriji EU Udruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

– Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, 

– Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine,

– Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine,

– Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine,

– Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine,

– Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine

Akt upućen 07.09.2023.godine

Inicijativa po zaključcima 30. sjednice Odbora Udruženja 

Zaključak I

Zaključak II

 

Odbor Udruženja međunarodnih špeditera Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Akt upućen
23.06.2023.godine

Inicijativa po zaključku 30. sjednice Odbora Udruženja 

Zaključak

 

Odbor Udruženja međunarodnih špeditera Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine 

 

Ministarstvo financija i trezora BiH

Akt upućen
23.06.2023.godine 

MKT – mišljenje na Prednacrt pravilnika o međunarodnom vanlinijskom drumskom prevozu putnika 

Prednacrt Pravilnika o međunarodnom vanlinijskom prevozu putnika

 

Odbor Udruženja međunarodnih i međuetintetskih drumskih  prevoznika putnika Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

Akt upućen 

10.05.2023.

Inicijative za hitno održavanje Mješovite komisije  sa Republikom Slovenijom i Republikom Hrvatskom 

Zaključak Odbora

 

Odbor Udruženja međunarodnih i međuetintetskih drumskih prevoznika putnika Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

Akt upućen 

06.06.2023.

Inicijativa za tumačenje Informacije Sektora za carine UINO, broj 03/6/II-07-2-3-17-1/23 od 24.02.2023.godine Odbor Udruženja međunarodnih špeditera Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Akt upućen
08.03.2023.godine
Odgovor UINO zaprimljen 20.06.2023.godine
Inicijativa Inicijator Inicijativa upućena nadležnoj instituciji/organu Status inicijative
Inicijativa za hitno održavanje vanredne sjednice VM BiH za rješavanje zastoja na graničnim prelazima sa R. Hrvatskom i promjena koje nastaju ulaskom R.Hrvatske u Schenegen zonu, ograničenja boravka profesionalnih vozača na području EU

Odbor Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta (AIRH) Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine 

Zaključak

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 

Ministartvo komunikacija i transporta

 

– Akt upućen
28.12.2022.
 Akt (odgovor) Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, zaprimljen 06.01.2023.god.
Inicijativa o prekategorizaciji određenih graničnih prijelaza s Republikom Hrvatskom i omogućavanja konačnog carinjenja na GP Kamensko Odbor Udruženja međunarodnih špeditera Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine 

Mješovita komisija za praćenje Ugovora između BiH i Hrvatske o graničnim prijelazima

Akt upućen
27.12.2022. 
Incijativa za produženje odluke o mogućnosti podnošenja zahtjeva za privremenu obustavu prijevoza za određene polaske ili linije u cjelini u međunarodnom i/ili međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika, za još najmanje 6 mjeseci tj. do 30.06.2023. godine.
Pojašnjenje incijative ….
Odbor Udruženja međunarodnih i međuetintetskih cestovnih prijevoznika putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

 

Akt upućen
03.10.2022.
Akt upućen
27.10.2022.

Održavanje sastanaka Mješovite komisije za transport – akt Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine – Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

Akt upućen 03.10.2022.godine 

 

Akt Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine sa Zaključkom Odbora Udruženja međunarodnih špeditera o statusu ovlaštenog primatelja i lokalnog uvoznog carinjenja Udruženje međunarodnih špeditera Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine
 • Akt upućen 16.08.2022.godine

Odgovor UINO

 

Akt Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine sa Zaključkom Odbora Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta o načinu preraspodjele bazne kvote CEMT za 2023.godinu Udruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

 

Akt upućen 02.09.2022.godine

Incijativa za zaključivanje sporazuma o uspostavljanju bilateralne uzajamnosti o vraćanju PDV-a sa Republikom Hrvatskom i Republikom Slovenijom Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
 • Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine
 • Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
 • Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

 

Akt upućen

29.04.2022.

Akt Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine sa Zaključkom Odbora Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta o zastojima na graničnim prijelazima sa Republikom Hrvatskom Udruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

– Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, 

– Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine,

– Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine,

– Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine,

– Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine,

– Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Akt upućen 21.04.2022.godine
Akt Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine u vezi sa primjenom Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2021/2285 – izvoz drveta i proizvoda od drveta Sektor za privredu i Udruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine

– Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, 

– Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine,

– Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine,

– Uprava za zaštitu zdravlja bilja Bosne i Hercegovine,

– Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine,

– Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,

– Vlada Republike Srpske,

– Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

– Akt upućen 14.04.2022.g. 

 

Akt Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine za dostavljanje informacije zašto se uplaćuje 0,01 KM/litar naftnih derivata

Odbor Udruženja prijevoznika u međunarodnom  i međuentitetskom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine 

– Zaključak

– Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

– Akt upućen 14.03.2022.godine 

– Odgovor Federalnog ministarstva energije , rudarstva i industrije

Incijativa za hitno održavanje sastanka 

Zaključci!

Odbor Udruženja međunarodnih i međuetintetskih cestovnih prijevoznika putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine
 • Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine,
 • Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine
 • Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

 

Mišljenje Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine na prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine na osnovu akta Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine – Uprava za indirektno oporezivane Bosne i Hercegovine Akt upućen 08.03.2022.godine
Inicijativa Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine za privremenu suspenziju primjene člana 17. stav 1. pod a) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini Odbor Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine

– Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, 

– Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine,

– Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine,

– Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine,

– Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,

– Vlada Republike Srpske,

– Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Akt upućen 02.03.2022.godine 

Odgovor UINO

Inicijativa Inicijator Incijativa upućena nadležnoj instituciji/organu Status inicijative

– za izmjenu i dopunu člana 30. Uputstva o postupku izvoza

 

– za razmatranje problema u primjeni člana 75. Zakona o carinskoj politici BIH

– o istovremenoj primjeni povlastice i preferencijalne stope

 

Odbor Udruženja međunarodnih špeditera

-Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

akt upućen 22.12.2021.godine

 

Odgovor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, zaprimljen 28.03.2022.g.

Inicijativa da se produži odluka o mogućnosti podnošenja zahtjeva za privremenu obustavu prijevoza za određene polaske ili linije u cjelini u međunarodnom i/ili međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika, do 01.06.2022. godine

Odbor Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine

-Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

akt upućen 09.12.2021.godine

 

Obavještenje MKT BIH od 09.12.2021. godine

Mišljenje Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine na Nacrt Pravilnika o cijeni obrazaca isprava o vozilu i cijeni obrazaca oznaka za obilježavanje vozila

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine:

 1.  Akt VTKBIH br.01-4-03-3-444-3-21 od 01.06.2021.g.,
 2. Akt VTKBIH br.01-4-03-3-444-2-21 od 12.04.2021.g.,
 3. Akt VTKBIH br.01-4-03-3-708-3-20 od 08.06.2020.g.

– Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA),

 

– Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

akt upućen 06.12.2021.godine
Mišljenje Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine na Nacrt Odluke o dopuni tarife administrativnih taksi
 

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine:

 1. Akt VTKBIH br.01-4-03-3-1433-20 od 19.11.2020.g.
 2. Akt VTKBIH br.01-4-01-4-1353-2-19 od 8.10.2019.g.

– Vijeće ministara Bosne i Hercegovine,

 

– Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

akt upućen 06.12.2021.godine

Inicijativa da se obezbijedi pomoć prijevoznicima koji se bave međunarodnim i međuentitetskim cestovnim prijevozom putnika kroz smanjenje poreza i doprinosa iz plate i smanjenje poreza i doprinosa na platu, slijedom čega bi prijevoznici razliku navedenih sredstava upotrijebili za povećanje neto plata radnika

 

 

Odbor Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine

Vlada Federacije BiH

 

Vlada Republike Srpske

akt upućen 27.10.2021.godine
Inicijativa da se javni gradski i prigradski prijevoz putnika trajno oslobodi plaćanja putarine za izgradnju autoputeva i za izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva, te da se donese privremena mjera na period od šest mjeseci da se za kompletan javni cestovni prijevoz putnika suspenduje naplata akcize na naftne derivate, putarine za puteve i putarine za izgradnju autoputeva i za izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva Odbor  Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine

 Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

 

 Upravni Odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH

 

akt upućen 27.10.2021.godine

 

Odgovor Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine

Odgovor UINO UO

Inicijativa za održavanje sastanka sa predsjedavajućim Vijeća Ministara BiH Odbor Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine akt upućen 27.10.2021.godine
Zaključak Odbora Udruženja da se nastavi sa primjenom odluke o priznavanju entitetskih licenci, sve do donošenja novog Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika, kao i da se nastavi sa radom na izmjenama i dopunama ili donošenju novog Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Odbor Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine

 

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

akt upućen 27.10.2021.godine
Inicijativa za hitno održavanje sastanka sa predstavnicima Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Odbor Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine akt upućen 22.09.2021.godine
Inicijativa za pomoć bosanskohercegovačkim prijevoznicima Odbor  Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine

 

-Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

-Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

akt upućen 22.09.2021.godine
Inicijativa Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine za hitno uspostavljanje sistema izdavanja digitalnih zelenih certifikata o vakcinaciji u Bosni i Hercegovini Udruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine – Zaključak – Vijeće ministara Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine,
– Federalno ministarstvo zdravstva,
– Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske,
– Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
akt upućen 02.09.2021.godine
Prijedlog preraspodjele bazne kvote CEMT za 2022.godinu Udruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine – Zaključak

 

– Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

akt upućen 02.09.2021.godine
Inicijativa Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine za hitno održavanje sastanka Udruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine – Zaključak – Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine akt upućen 02.09.2021.godine
Inicijativa Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine za žurno reagiranje i djelovanje zbog Odluke Vlade Slovenije o uslovima ulaska stranih državljana sa primjenom od 15.07.2021. Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine – Vijeće ministara Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine,
– Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,
– Vlada Republike Srpske,
– Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
akt upućen 13.07.2021.godine
Inicijativa Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine za osiguranje prioritetnog prolaza lakokvarljivih, sezonskih roba i produženog radnog vremena fitosanitarnih službi na g/p Gradiška/Stara Gradiška Udruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine – Vijeće ministara Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine,
– Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,
– Vlada Republike Srpske,
– Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
akt upućen 13.07.2021.godine
Rješavanje zahtjeva po Zaključcima sa 11. redovne izborne Skupštine Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Skupština Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine akt upućen 02.07.2021.godine
Inicijativa sa 11. redovne izborne Skupštine Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika za pomoć bosanskohercegovačkim prijevoznicima Skupština Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine akt upućen 02.07.2021.godine
Mišljenje Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine na prijedlog odluke za reviziju Aneksa I Ugovora o osnivanju Transportne zajednice jugoistočne Europe Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine – Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine akt upućen 17.06.2021.godine

Mišljenje Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine na korigirani nacrt Pravilnika o registraciji vozila, ponovo objavljen na portalu e-konsultacije

 

 

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine – Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine akt upućen 01.06.2021.godine
Inicijativa za žurno reagiranje i djelovanje u cilju otklanjanja propusta u novom Pravilniku
o određivanju javnih cesta kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih vozila kroz Repuliku Hrvatsku (Narodne novine RH br. 51/2021)
Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine – Komisija za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda PS Bosne i Hercegovine,
– Vijeće ministara Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine,
– Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine
akt upućen 20.05.2021.godine
Inicijativa Vanjskotrgovinske komore BiH za povrat dijela akcize prijevoznicima u drumskom transportu Odbor Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vijeće ministara BiH
Vlada Federacije BiH
Vlada Republike Srpske
Vlada Brčko distrikta BiH
Akt upućen 07.05. 2021. godine
Mišljenje Vanjskotrgovinske komore BiH na Nacrt Pravilnika o CEMT dozvolama Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Ministarstvo komunikacija i transporta BiH
Vijeće ministara BiH
Komisija za carine, vanjskotrgovinsku politiku, saobraćaj i komunikacije
Akt upućen 06.05. 2021. godine
Inicijativa Vanjskotrgovinske komore BiH za eliminiranje zastoja prilikom izvoza proizvoda biljnog i životinjskog podrijetla Odbor Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vijeće ministara BiH
Vlada Federacije BiH
Vlada Republike Srpske
Vlada Brčko distrikta BiH
Akt upućen 06.05. 2021. godine
Inicijativa Vanjskotrgovinske komore BiH za pokretanje procedura za zaključivanje Sporazuma o međusobnom povratu PDV-a u oblasti transporta Odbor Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Upravni Odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH; Uprava za indirektno oporezivanje BiH

Akt upućen 06.05. 2021. godine

 

Odgovor Uprave za indirektno oporezivanje BiH

Mišljenje Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Na prednacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sprovođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini Akt Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine akt upućen 22.04.2021.godine
Mišljenje Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine na predloženi nacrt Pravilnika o registraciji vozila Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, objavom na e-konsultacije Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine akt upućen Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine 12.04.2021.godine
Inicijativa Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine za nabavku vakcina i izdavanje Covid pasoša za vozače Članovi udruženja Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine akt upućen Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine 02.04.2021.godine

 

Inicijativa Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine za dostavljanje informacije o najvećim dopuštenim dimenzijama drumskih vozova za prijevoz vozila u SR Njemačkoj

Član Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Federal Republic of Germany – Federal Ministry of Transport akt upućen 01.04.2021.godine

 

Inicijativa Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine za donošenje hitne mjere za sprječavanje nelegalnog prijevoza koji se vrši kombi vozilima kapaciteta 8+1 i drugim vozila u međunarodnom prijevozu putnika

Odbor Udruženja u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

akt upućen 29.03.2021.godine

 

Mišljenje Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine
na predloženi nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu

Akt Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, od 12.02.2021.godine Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine akt upućen Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine 03.03.2021.godine
Inicijativa Inicijator Incijativa upućena nadležnoj instituciji/organu Status inicijative
-Inicijativa za Izmjenu Pravilnika o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila
-Dopis VTK BIH – Prednacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti i Nacrt pravilnika o homologaciji vozila
      VTK BIH

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

Inicijativa upućena 08.10.2019. godine –Dopis upućen 19.11.2020. godine

 

Inicijativa za elektronsko izdavanje ZUT obrasca/Incijativa za izmjenu „ Upustva o popunjavanju carinske prijave podnijete u pisanom obliku i korištenjem tehnike obrade podataka i zbirne prijave“  

Udruženje međunarodnih špeditera STK BiH

Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH

Akt upućen 28.09.2020.
Inicijativa STK BiH za hitan sastanak sa UINO BiH Udruženje međunarodnih drumskih prevoznika tereta STK BiH

Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH

Akt upućen 18.09.2020.
Mišljenje na Pravilnik o međunarodnom vanlinijskom prevozu putnika VTK BiH 

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

Akt upućen 10.06.2020.

Mišljenje na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu  VTK BiH 

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

Akt upućen 10.06.2020.

Mišljenja na Prednacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o CEMT dozvolama  VTK BiH 

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

Akt upućen 10.06.2020.

Mišljenje na Nacrt pravilnika o registraciji vozila VTK BiH 

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

Akt upućen 08.06.2020.

Mišljenje na prednacrt Pravilnika o uvjetima za izdavanje licence i kvalifikacione kartice VTK BiH 

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

Akt upućen 10.06.2020.

Mišljenje na Nacrt Pravilnika o saobraćaju u zimskim uslovima VTK BiH 

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

Akt upućen 02.06.2020.

Inicijativa VTKBiH za izmjenu Pravilnika o CEMT dozvolama Odbor Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta VTKBiH, Zaključkom 86.sjednice Odbora Udruženja

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

– akt upućen Ministarstvu komunikacia i transporta Bosne i Hercegovine 20.01.2020.godine,

Inicijativa Inicijator Incijativa upućena nadležnoj instituciji/organu Status inicijative
Inicijativu za dopunom Pravilnika o postupku usklađivanja i registracije redova vožnje, načinu i postupku izdavanja dozvole i obrascu dozvole, u dijelu koji se odnosi na Daljinar

 VTKBiH

 

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

 

Inicijativa Upućena
22.10.2019.godine

 

Prijedlog izmjene Prednacrta Zakona o carinskim prekršajima BiH

VTKBiH

Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH Inicijativa upućena 15.04.2019.godine
Uspostavljanje Odbora za   olakšavanje transporta Bosne i Hercegovine

VTKBiH

 

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

Inicijativa upućena 28.03.2019.godine

Inicijativa za žurno uspostavljanje Žalbenog vijeća, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

VTKBiH

 

Vijeće ministara BiH Inicijativa upućena 23.01.2019.godine

Inicijative

Share This