Sektor za transport – Kontakti

SABRINA TESKEREDŽIĆ
Direktorica
Tel.: 033 566 170
Fax: 033 566 176
ZIJAD SINANOVIĆ
Sekretar Udruženje međunarodnih i međuentiteskih cestovnih prijevoznika
Tel.: 033 566 268
KRISTINA ČOSIĆ
Voditelj TIR odjeljenja
Tel.: 033 566-174
MIHRUDIN MUJKIĆ
Načelnik odjela za dokumente u Sektoru za transport i komunikacije
Tel.: 033 566 175
HILVA PEZO
Stručni saradnik za obradu i rješavanje zahtjeva za usklađivanje međunarodnih i međuentitetskih autobuskih redova vožnje
Tel.: 033 566 178
SMILJKA ŽUŽA
Stručni saradnik u TIR odjeljenju
Tel.: 033 566 172
SUAD SUĆESKA
Stručni saradnik za tehnička unaprijeđenja
Tel.: 033 566 269
VESNA TRAPARA
Saradnik
Tel.: 033 566 177

Pišite nam.Odgovaramo na Vaša pitanja