Sektor za javna dokumenta- kontakti

BOŽIDAR GOLUŽA
Direktor
Tel.: 033 566 190
AMRA REDŽEPAŠIĆ
Stručni saradnik za detašmane
Tel.: 033 566 191
IVANA KNEŽEVIĆ
Stručni saradnik za ATA karnet
Tel.: 033 566 194
LJUBICA PETRIČEVIĆ
Stručni saradnik za obradu i izdavanje odgovarajućih dokumenata
Tel.: 033 566 195
SABINA PODBIĆANIN
Stručni saradnik za obradu i izdavanje odgovarajućih dokumenata
Tel.: 033 566 196
MAIDA BAŠIĆ
Stručni saradnik za dokumente Form A i Of origin
Tel.: 033 566 197
JASMINA HADŽALIĆ
Saradnik za ATA karnet
Tel.: 033 566 171
SLAVIŠA STEVIĆ
Saradnik za ATA karnet
Tel.: 033 566 173

Pišite nam.Odgovaramo na Vaša pitanja