Sektor privrede_2

O Sektoru

Sektor privrede Vanjsko/Spoljnotrgovinske komore BiH organizuje rad i aktivnosti članova preko strukovnih udruženja, grupacija, sekcija i drugih asocijacija, zavisno od privredne grane i djelatnosti naših članova. Sektor pokriva kompletnu metalurgiju, metalnu, mašinsku, elektro, auto, namjensku, hemijsku, naftnu,energetsku, drvnu ,grafičku, farmaceutsku, tekstilnu i kožarsku industriju, trgovinu, primarnu poljoprivrednu proizvodnju s prehrambenom industrijom uključujući proizvodnju proizvoda životinjskog i biljnog porijekla, pitkih voda, bezalkoholnih i alkoholnih pića, vina, piva, sokova, preradu kafe, duvana, ljekobilje i šumske plodove.

Sektor privrede obavlja slijedeće poslove :

 • učestvuje u izradi strategija razvoja i izvoznih strategija po granama privrede na nivou BiH;
 • podstiče aktivnosti i predlaže mjere za unapređenje industrijske kooperacije u zemlji i sa partnerima iz drugih zemalja, primjenu odgovarajućih tehničkih standarda i drugih potrebnih certifikata za izvoz proizvoda i usluga;
 • pračenje zakonske regulative i pokretanje inicijative za donošenje i promjenu zakonskih propisa i mjera  od interesa za privredu i sarađuje sa nadležnim ministarstvima i instutucijama;
 • prati dejstvo i predlaže mjere podsticaja razvoja i zaštite domaće proizvodnje ;
 • pruža stručnu podršku BH izvoznicima,  uspostavlja kontakte sa stranim partnerima  u cilju većeg izvoza  roba i usluga;
 • prikuplja i obrađuje statističke i druge podatke koji se odnose na poslovanje sektora privrede sa  inostranstvom po djelatnostima i  pravcima plasmana izvoza i uvoza;
 • učestvuje u radu na otklanjanju i poboljšanju izvozno-uvoznih barijera svih vrsta u Projektu CEFTA 2006
 • organizovanje i sudjelovanje u organizaciji promocije  privrede na sajmovima i izložbama;
 • izrađuje promotivne publikacije,analize,ekonomska istraživanja po privrednim granama;
 • vodi stručne i administrativne poslove komorskih strukovnih asocijacija i radnih tijela;
 • prati problematiku preduzeća – članova Komore po granama i oblastima privrede;
 • organizira stručne seminare iz pojedinih grana privrede u cilju pružanja informacija članicama o   najnovijim dostignućima i tehnologijama, novim tehnikama poslovanja  sa inostranstvom u cilju  osposobljavanja članica grupacija i unapređenja izvoza  roba i usluga;
 • organizira tematske rasprave i okrugle stolove po pojedinim granama privrede u cilju poboljšanja uslova  poslovanja  pojedinih grana privrede;
 • učestvuje u radu expertnih timova, tehničkih komiteta, radnih grupa u nadležnim ministarstava u procesu   preuzimanja EU direktiva, standarda i sl…
 • sarađuje sa istim ili sličnim asocijacijama i naučno istraživačkim institucijama u zemlji i inostranstvu;
 • sarađuje sa međunarodnim organizacijama u Bosni i Hercegovini.

Korisni linkovi

Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

 • Online konferencija “Unapređenje konkurentnosti drvne industrije i …

  USAID Regionalni projekat za ekonomski razvoj, upravljanje i rast preduzeća (EDGE project), u okviru komponente ‘Wood and Furniture Activity’ organizira Online konferenciju pod nazivom “Unapređenje konkurentnosti drvne industrije i industrije namještaja u zemljama Zapadnog Balkana putem digitalizacije” koja će se održati putem Zoom platforme u četvrtak, 6. maja 2021. godine, od 10:30-12:00 sati. Događaj će

  2021-04-30
 • Dogovorena saradnja sa INTERA Tehnološkim parkom

  Dopredsjednik Vanskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine dr.sc. Vjekoslav Vuković posjetio je INTERA Tehnoški park u Mostaru gdje ga je  rukovodstvo upoznalo sa aktuelnim projektima i planovima za naredni period. Tokom sastanka dogovorena je saradnja po pitanju predstojeće konferenencije CONNECTO 2021 koja će se održati 27.-29.07.2021. godine i to po prvi put u kombinovanom modelu uživo

  2021-04-22
 • Dopredsjednik Vuković u posjeti kompaniji C.I.B.O.S.

  Dopredsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine dr.sc. Vjekoslav Vuković posjetio je kompaniju C.I.B.O.S.u Ilijašu i tom prilikom razgovarao sa menadžmentom kompanije o aktuelnom stanju, poslovanju u vrijeme pandemije, te o planiranim aktivnostima u narednom periodu. Osvrćući se na otežane uslove poslovanja, dopredsjednik Vuković je predstavnike kompanija upoznao sa projektima koje Komora trenutno implementira ili planira

  2021-04-21
 • Održana online konferencija na temu „Da li je moguć brz rast u dob …

  Danas je uspješno realizovana online konferencija na temu „Da li je moguć brz rast u doba korone? Digitalna era – nova kultura poslovanja” o kojoj su pored predstavnika Poslovnih novina, LRC-a, Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, te Komorskog investicionog foruma zapadng Balkana, govorili vlasnici i direktori kompanija iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore

  2021-04-21