Sektor privrede- kontakti

OGNJENKA LALOVIĆ
Direktor
Tel.: 033 566 180
SELMA BAŠAGIĆ
Drvna i grafička industrija
Tel.: 033 566 181
ADELA VUKOTIĆ- TEREK
Metalna i elektro industrija
Tel.: 033 566 182
TIJANA MUHAMEDAGIĆ
Prehrambena industrija
Tel.: 033 566 183
RADOŠ ŠEHOVAC
Prehrambena industrija
Tel.: 033 566 184
MURIS POZDERAC
Tekstilno obućarska industrija
Tel.: 033 566 203

Pišite nam.Odgovaramo na Vaša pitanja