Sektor privrede- kontakti

 

 

Kontakti

Pored gore navedenog, a za sva ostala pitanja, prijedloge i/ili inicijative vezane za djelokrug Sektora obratite se uposlenicima Sektora.

Ognjenka Lalović

Direktor

Adela Vukotić-Terek

Metalna i elektro industrija

Radoš Šehovac

Prehrambena industrija

Nina Dabić

Drvna i grafička industrija

Tijana Muhamedagić

Prehrambena industrija

Nejira Močević

Saradnica

Share This