Osnovi podaci

Službeni naziv zemlje: Kraljevina Saudijska Arabija
Položaj: zapadna Azija
Glavni grad: Rijad
Službeni jezik:  arapski
Političko uređenje:  monarhija sa kraljem na čelu države kao vlastodržcem
Površina ukupno:  2.149.690 km2
Stanovništvo:  36.408.820 (*podatak iz 2022.)
Valuta: saudijski rijal  (SAR)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

PREDMET VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ 2000. 2010. 2015. 2019. 2020. 2021. 2022.
Stanovništvo, ukupno 21.547.390,00 29.411.929,00 32.749.848,00 35.827.362,00 35.997.107,00 35.950.396,00 36.408.820,00
BND, PPP (USD) 826.226.620.836,52 1.430.569.727.740,83 1.618.407.633.597,92 1.772.762.201.363,88 1.733.945.887.175,02 1.880.461.836.989,39 2.172.014.700.898,71
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 38.340,00 48.640,00 49.420,00 49.480,00 48.170,00 52.310,00 59.660,00
BDP (USD) 189.514.910.222,67 528.207.298.529,87 669.484.381.328,89 838.564.705.624,64 734.271.183.954,88 868.585.871.464,54 1.108.148.978.218,49
BDP po glavi stanovnika (USD) 8.795,26 17.958,95 20.442,37 23.405,71 20.398,06 24.160,68 30.436,28
Godišnji rast BDP – a (%) 5,63 5,04 4,69 0,83 -4,34 3,92 8,74
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) 14.316.800.000,00 66.750.991.974,93 -56.723.789.493,78 38.229.872.563,29 -22.814.248.435,95 44.323.517.249,50 150.753.111.109,70
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % 7,55 12,64 -8,47 4,56 -3,11 5,10 13,60
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 43,41 49,57 32,56 34,09 24,90 32,98 39,92
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 24,76 32,98 36,94 26,11 24,81 24,52 23,22
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) -1,12 5,34 1,21 -2,09 3,45 3,06 2,47
SDI, neto priljev (USD) -1.881.066.666,67 29.232.706.666,67 8.141.026.666,67 4.562.573.670,97 5.399.157.039,58 19.285.643.584,64 7.886.341.957,90
Potrebno vrijeme za otvaranje firme – dan(i) .. 27,30 23,30 10,40 .. .. ..

Najznačajnije industrijske grane

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Industrija i građevinarstvo
Sektor usluga

Najznačajniji privredni sektori Saudijske Arabije, 2022. godina

Shodno informaciji o dodanoj vrijednosti pojedinih sektora u strukturi bruto domaćeg proizvoda Saudijske Arabije, primjetno je da primarni sektor (u svom dijelu vezanom za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo) sudjeluje sa 2,41 % u spomenutoj vrijednosti.

Promatrajući spomenuti sektor primjećuje se njegova usmjerenost ka razvoju peradarstva, ribarstva, ali i stočarstva, te prema uzgoju koštunjičavog voća u poljoprivredi.

Dodana vrijednost sekundarnog sektora (u dijelu industrijskih grana – uključujući i građevinarstvo) u bruto domaćem proizvodu iznosi 53,33 % i predstavlja najznačajniji dio u ukupnoj dodanoj vrijednosti u bruto domaćem proizvodu Saudijske Arabije.

Prevashodno energetika, potom rudarstvo, metalna industrija, ali i kemijska industrija, te prehrambena industrija, karakterizira ovaj sektor u Saudijskoj Arabiji.

Tercijalni sektor obuhvaća određene uslužne privredne grane i svojom dodanom vrijednošću sudjeluje sa 39,20 % u strukturi bruto domaćeg proizvoda Saudijske Arabije, tako da trgovina, turizam, financije, kao i telekomunikacije, konfiguriraju spomenuti sektor skupa sa ostalim uslužnim privrednim granama.

Izvor:      Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Saudijske Arabije na svjetsko tržište u 2021. godini iznosio je 267,55 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupine proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom izvozu Saudijske Arabije navodimo slijedom: „27“ – mineralna goriva, ... (77,02 %), „39“ – plastika i proizvodi ... (8,84 %), „29“ – organske kemikalije (5,35 %), „31“ – gnojiva (1,34 %), „76“ –aluminij i proizvodi ... (0,90 %), „28“ – anorganske kemikalije, ... (0,74 %), „72“ – željezo i čelik (0,47 %), „71“ – prirodni i kultivisani ... (0,45 %), „04“ – mliječni proizvodi, ... (0,39 %), te „74“ – bakar i proizvodi ... (0,34 %).
Ostale skupine proizvoda u izvozu Saudijske Arabije na međunarodno tržište čine 4,16 % od ukupnog izvoza Saudijske Arabije u prethodno spomenutoj godini.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Saudijske Arabije sa svjetskog tržišta u 2021. godini iznosio je 152,33 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupine proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom uvozu Saudijske Arabije jesu „84“ – nuklearni reaktori, ... (10,83 %), „87“ – vozila osim željezničkih ... (9,96 %), „85“ – električne mašine i ... (9,02 %), „27“ – mineralna goriva, ... (4,70 %), „30“ – farmaceutski proizvodi (4,54 %), „99“ – nerazvrstani proizvodi (4,46 %), „71“ – prirodni i kultivisani ... (3,57 %), „72“ – željezo i čelik (3,54 %), „89“ – brodovi, brodice ... (3,26 %), te „39“ – plastika i proizvodi ... (2,52 %).
Ostale tarifne glave u uvozu Saudijske Arabije čine 43,60 % od ukupnog uvoza Saudijske Arabije sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Slijedom članstva Kraljevine Saudijske Arabije u međunarodnim institucijama, asocijacijama i (ili) organizacijama moguće je učestvovanje Kraljevine Saudijske Arabije u njihovom radu. Stoga iz okvira međunarodnih pravnih organizacijskih formi navodimo nekolicinu institucija, asocijacija i (ili) organizacija u kojima je ova zemlja član i to kako slijedi u nastavku teksta:

 • UN
 • WTO
 • IMF
 • IBRD
 • OIC
 • OPEC
 • WCO
 • WHO
 • UNESCO
 • itd

Pozivni (telefonski broj zemlje):        00 (+966)

Internet domena:                             .sa

Glavni izvozni partneri / 2012 / %

Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 150 vanjskotrgovinskih partnera Saudijske Arabije, na čijim tržištima je realiziran uvoz proizvoda iz Saudijske Arabije, što je i uočljivo ukoliko promatramo cjelokupno svjetsko tržište.

Glavni uvozni partneri / 2022 / %

Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 100 vanjskotrgovinskih partnera Saudijske Arabije, sa čijih je tržišta registriran izvoz roba u Saudijsku Arabiju.

Izvor:      Intracen.org („Trade Map“)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Poreska politika

 Porez na dodanu vrijednost – „PDV“

Standardna stopa ovog poreza u Kraljevini Saudijskoj Arabiji iznosi 5 % i primjenjuje se na kategorije roba i (ili) usluga poput prehrambenih proizvoda, lokalnog transporta, kupovine nekretnina, školovanja u privatnim školskim ustanovama, liječenja u privatnim klinikama, te poslovanja sa naftom i plinom na domaćem tržištu.

Izuzeće od plaćanja poreza na dodanu vrijednost moguće je u slučajevima propisanim zakonodavnom legislativom Kraljevine Saudijske Arabije.

Carine u Saudijskoj Arabiji

Carinske stope Saudijske Arabije po MFN režimu u 2020. godini, za dolje navedenu klasifikaciju proizvoda, iznose:

 • „Svi proizvodi“ (5,77 %)
 • „Poljoprivredni proizvodi“ (6,91 %)
 • „Industrijski proizvodi“ (5,42 %)

Slijedom navedenog, obavezno je poštivanje svih postavljenih zahtjeva institucija, tijela i organa Kraljevine Saudijske Arabije. Takvi zahtjevi proizlaze iz važeće zakonodavne legislative zemlje, pa njihovo ispunjavanje dovodi do regulacije carinskih postupaka kroz primjenu carinskih procedura važećih na tržištu.

Istodobno je neophodno obratiti pažnju na važeće propise u oblasti marketinga, oglašavanja i promocije proizvoda i (ili) usluga na tržištu Kraljevine Saudijske Arabije.

Akcize u Saudijskoj Arabiji ne plaćaju se samo na duhan, prerađevine duhana i duhanske proizvode, nego i na supstitute prethodno spomenutih proizvoda. Ukazujemo i na činjenicu da energetska pića, ali i pića sa dodatkom šećera, spadaju u kategorije proizvoda na koje se akcize plaćaju shodno njihovim akciznim razredima.

Zahtjev tržišta

Tehnička sigurnost proizvoda osigurava se uvođenjem i primjenom standarda koji su praćeni regulativom o pakiranju proizvoda, etiketiranju i dodatnom označavanju proizvoda, te implementacijom navedene regulative kroz proces pripreme, proizvodnje i plasmana proizvoda na tržišt(u)e Saudijske Arabije.

Shodno navedenome, spomenuto tržište „poznaje“ restrikcije i zabrane uvoza pojedinih roba, baš kao što i „propisuje“ zabrane izvoza određenih proizvoda i (ili) usluga iz Saudijske Arabije, pa ih istodobno i provodi kroz zakonsku regulativu navedene države, prethodno „deriviranu“ iz zakonodavne legislative Kraljevine Saudijske Arabije.

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Saudijskom Arabijom

POKAZATELJ2019.2020.2021.2022.I-III 2023.
IZVOZ (KM)83.787.319,8035.132.524,6933.112.745,4387.474.809,4523.258.723,57
UVOZ (KM)1.390.103,791.275.301,501.480.293,372.132.654,53195.919,73
OBIM (KM)85.177.423,5936.407.826,1934.593.038,8089.607.463,9823.454.643,30
SALDO (KM)82.397.216,0133.857.223,1931.632.452,0685.342.154,9223.062.803,84
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)6.027,412.754,842.236,904.101,6911.871,56

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Saudijsku Arabiju, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
9306Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slična vojna municija i njihovi dijelovi; municija (patron55,45%
4804Kraft-papir i karton nepremazani, u rolnama ili listovima, osim onih iz tarifnih brojeva 4802 i 4811,94%
2836Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); komercijalni amonijev karbonat koji sadrži amonijev ka7,67%
3603Sporogoreći štapini, detonirajući štapini5,97%
1905Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi sa sadržajem kakaa ili bez kakaa; hostije,4,66%
2710Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih mineral4,48%
4407Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem ili ljuštenjem, uključujući i blanjano, 2,68%
2842Ostale soli anorganskih kiselina ili peroksikiselina (uključujući aluminosilikate hemijski određe2,61%
2818Umjetni korund, hemijski definiran ili ne; aluminijev oksid; aluminijev hidroksid:1,06%
3926Ostali proizvodi od plastičnh masa i proizvodi od ostalih materijala iz tarifnih brojeva 3901 do 30,49%
Ostali2,99%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Saudijske Arabije, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
3920Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce, od plastičnih masa, koji nisu celularne strukture,48,60%
3901Polimeri etilena, u primarnim oblicima:17,46%
0804Datulje, smokve, ananas, avokado, guava, mango i mangusta, svježi ili suhi:12,20%
0901Kahva, pržena ili nepržena, s kofeinom ili bez kofeina; kahvine ljuske i opne, zamjene kahve što s6,13%
4805Ostali nepremazani papir i karton, u rolnama ili listovima, koji nije dalje obrađivan osim postupc3,36%
6306Cerade, nadstrešnice i vanjski platneni zastori; šatori; jedra (za čamce, daske za jedrenje ili su3,11%
8523Pripremljene nesnimljene podloge za snimanje zvuka2,88%
9905Lična imovina fiz.lica koje prenosi svoje uobič.preb.2,42%
6309Iznošena-dotrajala odjeća i drugi dotrajali proizv0,93%
4901Štampane knjige, brošure, leci i slični štampani materijal, uključujući i u slobodnim listovima:0,59%
Ostali2,32%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

SPORAZUMI

Informaciju o bilateralnoj i multilateralnoj suradnji između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Saudijske Arabije, kao i kronološki pregled sporazuma i drugih akata – potpisanih, ratificiranih i (ili) onih u postupku između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Saudijske Arabije, možete potražiti na web stranici Ministarstva vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine.

U svrhu podrobnijeg informiranja, tekstove bilateralnih sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Saudijske Arabije potražite na web stranici Ministarstva vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

S ciljem boljeg razumjevanja međunarodnog pravnog okvira za suradnju između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Saudijske Arabije, potrebno je „konsultirati“ sporazume i (ili) ostale pravne akte iz domeni bilateralnih i multilateralnih odnosa, kako Bosne i Hercegovine – npr. „Opći Sporazum o privrednoj, trgovinskoj, investicionoj, tehničkoj, kulturnoj, omladinskoj i sportskoj suradnji“, tako i Kraljevine Saudijske Arabije.

Korisne adrese

 • Svjetska banka
 • Ministarstvo vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine
 • Ambasada Kraljevine Saudijske Arabije u Bosni i Hercegovini
 • Ministarstvo vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
 • Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv na radionicu na temu netarifnih barijera u izvozu i uvozu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u suradnji s privrednim komorama entiteta i Brčko Distrikta, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u sklopu EU4Trade projekta organizira „Radionice za podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja netarifnih barijera prepreka u izvozu i uvozu“ koje će se održati u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci i Brčkom. Svrha ovih sastanaka je poboljšati

   2023-09-20
  • Poziv za učešće na sajmu GAST u Zagrebu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je da će se Međunarodni specijalizirani sajam GAST 2024, vodeći sajam hrane i pića, ugostiteljstva, hotelske i ugostiteljske opreme u Hrvatskoj, održati od 23.-25.02.2024. godine u Areni Zagreb. Sajam GAST u Zagrebu, nezaobilazno je mjesto susreta hotelijera, restoratera, barmena, barista, slastičara, kuhara i svih sudionika u kreiranju uspješne turističke

   2023-09-18
  • Poziv na informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“

   Advantage Austria Sarajevo u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizuje informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“ koji će se održati 26. septembra 2023. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Na događaju će biti prezentirane informacije o Austriji kao poslovnoj lokaciji podružnice, opcije podrške od Austrian

   2023-09-15
  • Pet bh. kompanija izlagat će na nacionalnom štandu BiH na sajmu ANUGA FINE FOOD 2023

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinske komora Bosne i Hercegovine nastavlja sa aktivnostima podrške bh. kompanijama za izlaganje na međunarodnom sajmu ANUGA FINE FOOD u Kelnu, Njemačka. Za zajednički nastup kompanija iz Bosne i Hercegovine, u organizaciji VTK/STK BiH, na predstojećem ANUGA FINE FOOD 2023, koji će se održati od 7. do 11. oktobra ove godine, izvršena je prijava prostora

   2023-09-07