Sastanak predstavnika Vanjskotrgovinske komore BiH i nadležnih bosanskohercegovačkih institucija

 

 

Tragom inicijativa za utvrđivanje načina i modela omogućavanja olakšica i/ili subvencija pri nabavci ekološki čistih vozila, jučer je u Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine organiziran sastanak na ovu temu, a kojem su se na poziv g. Vjekoslava Vukovića, dopredsjednika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, odazvali predstavnici Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Odbora Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, Odbora Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, Udruženja banaka Bosne i Hercegovine, Udruženja društava za leasing u Bosni i Hercegovini, kao i predstavnik Raiffeisen leasing d.o.o Sarajevo.

Na sastanku, koji je bio konsultativnog karaktera, otvoren je čitav niz pitanja koja zahtijevaju drugačiji koncept i percepciju u sferi finansijske, odnosno poreske politike, te nužno eliminiranje niza postojećih rješenja koja predstavljaju prepreku u funkcioniranju i opstanku pojedinih oblasti privrede na međunarodnom tržištu, kao i dostupnosti finansijskih usluga koje imaju na raspolaganju privrednici u drugim državama.

I ovom prilikom, ukazano je na odredbe Zakona o Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, kojim organi u Bosni i Hercegovini, imaju obavezu da zakone i druge propise iz oblasti vanjskotrgovinske i carinske politike, transporta i finansija, sporazume, ugovore i druga dokumenata o trgovini i investicijama koji se zaključuju sa drugim zemljama, dostavljaju Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine radi pribavljanja mišljenja. Poštivanje ove zakonske odredbe je put koji doprinosi kreiranju boljih, funkcionalnijih i zakonskih rješenja koja su provodiva i primjenjiva na privredu Bosne i Hercegovine, obzirom na njeno stanje i objektivne mogućnosti.

Na osnovu iznesenog na ovom sastanku, Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine koja jeste i uvijek će biti spremna na suradnju, aktivno će djelovati i zahtijevati primjenu drugačijih i boljih, a prijeko potrebnih rješenja, očekujući također, proaktivno djelovanje i ostalih učesnika u ovim procesima.

Share This