Sastanak predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i predstavnika Udruženja u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine

 

 

Dana 11.04.2022. godine, u Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, održan je sastanak predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i predstavnika Udruženja u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.

Na sastanku su predstavnici Udruženja iznijeli samo neke od problema sa kojima se trenutno susreću, naročito posljedice poslovanja u uslovima pandemije COVID-19, gdje je u jednom periodu bila totalna zabrana obavljanja djelatnosti, u narednom periodu nije bilo putnika, a sadašnje cijene pogonskog goriva i nedostatak putnika mogli bi za posljedicu imati totalno uništenje ovog transportnog sektora, te su istakli da je neophodno pomoći cestovnim prijevoznicima putnika na način da se u redovnoj zakonskoj proceduri izvrše izmjene propisa koji regulišu oblast PDV-a i akciza, tj. da se umanje akcize, umanje putarine za izgradnju autoputeva i uvede diferencirana stopa PDV-a za usluge cestovnog prijevoza putnika.

Predstavnik Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine upoznao je prisutne o načinima i nivoima odlučivanja u UINO, te predložio da se pri podnošenju zahtjeva i/ili inicijativa obavezno vodi računa o nadležnostima. Prijedlog o umanjenju akciza sa aspekta UINO je moguće realizovati samo ukoliko dođe do izmjene Zakona o akcizama Bosne i Hercegovine, a izmjene koje se tiču umanjenje putarine za izgradnju autoputeva bile bi teško provodive. Također je obrazložio da izmjena stope PDV-a za sektor prijevoza putnika ne bi donijela pozitivan efekat, te da bi u ovim okolnostima zahtjev za smanjenje stope PDV-a bio neprihvatljiv. Smatra da bi u ovim okolnostima nabolje bilo fokus staviti na povrat akciza za vozila u međunarodnom teretnom i putničkom prijevozu.

Predstavnici Udruženja su konstatovali da će tražiti da se ponovno upute zahtjevi nadležnim organima za umanjenje akcize, umanjenje putarine za izgradnju autoputeva i uvođenje diferencirane stope PDV-a za usluge prijevoza putnika.

Share This