Sastanak na temu Vinska cesta Hercegovine – put ka tržištu

 

 

Dopredsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine dr.sc. Vjekoslav Vuković zajedno s direktorom Sektora za javna dokumenta Mirkom Boškovićem održao je sastanak s Mirnom Jelčić, direktoricom projekta za regiju Hercegovina pri USAID-u – Razvoj održivog turizma u Bosni i Hercegovini.

USAID Turizam i Vanjskotrgovinska komora su oformili partnerstvo u cilju pružanja podrške razvoju Vinske ceste Hercegovine, punom uključivanju svih pružatelja usluga vinskog turizma i stvaranju dinamičnog okruženja.

Vinska cesta Hercegovine – put ka tržištu je dio serije webinara Upoznajte svoje tržište čiji je cilj pružiti podršku turističkoj industriji u Bosni i Hercegovini pri usvajanju najboljih inovativnih trendova na međunarodnom tržištu, uzdizanju na višu razinu i privlačenje pronicljivih posjetilaca visoke platežne moći.

Hercegovački vinari nastoje biti prepoznati po Žilavki i Blatini, svojim jedinstvenim sortama grožđa, i žele predstaviti svoja vina, hranu, prirodu i kulturu na međunarodnoj sceni. Prepoznavanjem kvalitete vina i uvrštavanjem vina u doživljaj Hercegovine, vinari podržavaju stvaranje snažnog i jedinstvenog brenda Vinske ceste Hercegovine. Bosna i Hercegovina je već poznata po svojim zapanjujuće bogatim prirodnim i kulturnim resursima, hrani, vinu, i načinu života.

Kao dio nastojanja postizanja međunarodne prepoznatljivosti, Vinska ceste Hercegovine je na putu da postane članica Evropske kulturne rute loze i vina Iter Vitis – Les Chemins de la Vigne, jedne od zvaničnih Kulturnih ruta Vijeća Evrope. Usvajanjem kriterija za razvoj vinskih puteva Iter Vitis, stvaranjem održivog sistema upravljanja, ispunjavanjem kriterija za članstvo u Iter Vitis i dobivanjem oznake Iter Vitis, Bosna i Hercegovina će zauzeti mjesto na međunarodnim mapama vinskog turizma, i na taj način otvoriti mogućnosti za uspostavu partnerstava, i usmjeriti put razvoja zasnovan na lokalnoj tradiciji i kulturi. Predstavnici Evropske federacije Iter Vitis će predstaviti prednosti članstva u vinskim cestama, kao i korake za dobivanje i korištenje oznake Iter Vitis.

Share This