Saopštenje Odbora Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika VTK/STK BIH

 

 

Razmatrajući aktuelno stanje u oblasti međunarodnog cestovnog prijevoza putnika, Odbor Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine je, na vanrednoj 2. sjednici, posvećenoj ovoj problematici, jednoglasno utvrdio da je trenutno stanje u ovoj oblasti neodrživo, te da je neophodna pomoć države i entitetskih vlada, kako prijevoznici ne bi bili primorani povećavati cijenu prijevoznih usluga, čime se putnik izlaže dodatnim troškovima, a što bi u konačnici moglo dovesti do potpune obustave prijevoza.

Dramatičan rast cijena goriva i repromaterijala, uz prisutno nerješavanje ključnih pitanja od utjecaja na poslovanje svakog prijevoznika, dovelo je prijevoznike u poziciju u kojoj drugačija opcija ne postoji.

Prijevoznici ionako teško podnose nepotrebne troškove koje imaju zbog nerješavanja niza zahtjeva i inicijativa, upućenih nadležnim organima za osiguranje barem približnih uvjeta koje imaju prijevoznici u drugim državama (povrat dijela akcize na pogonsko gorivo, subvencioniranje nabavke ekološki prihvatljivih vozila, eliminiranje naknada koje postoje u postupku tehničkog pregleda i registracije vozila, olakšavanje pristupa profesiji vozača eliminiranjem nepotrebnih i skupih preduvjeta, donošenje provedbenih akata za regulisanje naplate PDV-a stranim prijevoznicima koji obavljaju cestovni prijevoz putnika u/iz/kroz BIH, eliminisanje nelegalnog prijevoza itd.).

Također, nije bilo nikakve finansijske pomoći prijevoznicima sa državnog nivoa, a što je praćeno i neodazivanjem ministra komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine na dva poziva Odbora Udruženja za održavanjem sastanaka sa ciljem rješavanja problematike u ovoj oblasti.

Nespremnost i nehtijenje nadležnih da uspostave zahtijevani sistem digitalnog zelenog Covid certifikata priznatog u Europskoj uniji, uz sve ad-hoc mjere koje prijevoznici moraju poštivati u različitim državama, prilikom obavljanja međunarodnog cestovnog prijevoza putnika je, pored svega navedenog, dodatna prijetnja normalnom obavljanju ove djelatnosti, njenoj održivosti, pa i samoj visini troškova prijevoza.

Saopštenje

Share This