Samit u Zagrebu: Podrška EU Zapadnom Balkanu

 

 

Lideri zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana održali su 6. maja 2020. godine prvi online samit u Zagrebu i usvojili deklaraciju kojom je potvrđena podrška evropskoj perspektivi regiona.

Dio Zagrebačke deklaracije odnosi se na paket od 3,3 milijarde eura podrške koju je EU mobilisala za pomoć regionu u rješavaju posljedica krize koja uključuje trenutnu podršku zdravstvenom sektoru, podršku kasnijem socio-ekonomskom oporavku, ali i paket od 750 miliona eura makrofinansijske pomoći i 1,7 milijardi eura podrške Evropske investicione banke.

EU naglašava da je odlučna da intenzivira svoj angažman sa regionom u svim oblastima i pozdravlja obećanje regionalnih partnera da će se pridržavati evropskih vrijednosti i principa i da će nastaviti sa reformskim procesom.

Unija ponavlja i značaj reformskog procesa u regionu sa fokusom na vladavinu prava, demokratiju, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, poštovanje ljudskih prava, prava manjina i rodne ravnopravnosti.

Share This