Sajmovi u Istanbulu, oktobar 2022.

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine zaprimila je obavijest od strane Ureda savjetnika za trgovinu Ambasade Republike Turske u Sarajevu o sajmovima i Bayer Mission Programima koji će se održati u oktobru mjesecu 2022. godine u Turskoj.

U okviru Buyer Mission Programa biće održani B2B bilateralni susreti sa turskim privrednicima i posjeta sajmovima. Učesnicima (po jedan predstavnik iz kompanije) pomenutih programa biće plaćeni troškovi smještaja sa doručkom. Takođe, učesnici programa su obavezni poznavati jedan od tri strana jezika engleski, njemački ili francuski, te moraju posjedovati ovlasti za odlučivanje u kupovini.

Zainteresovane kompanije mogu aplikacione formulare dostaviti Uredu savjetnika za trgovinu najkasnije do datuma koji su navedeni u tabeli u prilogu na broj faksa 033/208-562, ili putem mejla saraybosna@ticaret.gov.tr , nakon čega će biti kontaktrane samo izabrane kompanije.

Obavijest

Aplikacioni formular

Share This