Sajmovi u aprilu u Republici Turskoj

 

 

Ured savjetnika za trgovinu Ambasade Republike Turske u Sarajevu obavještava o sajmovima koji će se održati u Repubilici Turskoj u aprilu mjesecu.

U okviru sajmova održaće se Buer Mission Programi tokom kojih će biti održani brifing za privrednike, bilateralni razgovori sa turskim privrednicima i posjeta proizvodnim postrojenjima.

Učesnicima (po jedan predstavnik kompanije) gore pomenutog Programa biće plaćeni troškovi smještaja sa doručkom. Učesnici programa su obavezni poznavati jedan od tri strana jezika engleski, njemački ili francuski, te trebaju posjedovati ovlasti za odlučivanje o kupovini.

Zainteresovane kompanije mogu aplikacione formulare dostaviti Uredu eknomskog savjetnika Ambasade Republike Turske u Sarajevu najkasnije do datuma navedenih u tabeli u prilogu putem faksa broj: 033/ 208 562 ili putem mejla saraybosna@ticaret.gov.tr nakon čega će biti kontaktirane samo one komanije koje budu izabrane za učešće u gore navedenom Programu.

Aplikacioni formular

Share This