SAD

Službeni naziv zemlje:   Sjedinjene Američke Države
Položaj:sjeverno – američki kontinent
Glavni grad:  Washington
Službeni jezik: engleski
Političko uređenje:
ustavna federalna republika (predsjednički sistem)
Površina ukupno:
9.833.517 km²
Stanovništvo:
329.484.123 (podatak iz 2020.godine)
Valuta:
američki dolar (USD) ili (US$)

Izvor: Federation of International Trade Associations (FITA); CIA World Factbook

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990 - 2020)

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
Stanovništvo, ukupno 249.623.000 282.162.411 309.327.143 320.738.994 323.071.755 325.122.128 326.838.199 328.329.953 329.484.123
BND, PPP (mlrd. USD) 5.902,29 10.383,67 15.127,77 18.696,01 19.069,31 19.966,72 20.954,57 21.690,01 21.287,57
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 23.640,00 36.800,00 48.910,00 58.290,00 59.030,00 61.410,00 64.110,00 66.060,00 64.610,00
BDP (mlrd. USD) 5.963,14 10.252,35 14.992,05 18.238,30 18.745,08 19.542,98 20.611,86 21.433,22 20.936,60
BDP po glavi stanovnika (USD) 23.888,60 36.334,91 48.466,66 56.863,37 58.021,40 60.109,66 63.064,42 65.279,53 63.543,58
Rast BDP – a (godišnji) % 1,89 4,13 2,56 3,08 1,71 2,33 3,00 2,16 -3,49
Bilans tekućeg računa (mlrd. USD) -78,95 -401,93 -432,00 -407,36 -394,87 -365,26 -449,70 -480,23 -647,22
Bilans tekućeg računa (% BDP) -1,32 -3,92 -2,88 -2,23 -2,11 -1,87 -2,18 -2,24 -3,09
Izvoz roba i usluga (% BDP) 9,25 10,69 12,39 12,44 11,91 12,20 12,29 11,76 10,14
Uvoz roba i usluga (% BDP) 10,56 14,41 15,94 15,32 14,61 14,96 15,18 14,54 13,25
Inflacija, potrošačke cijene (godišnja) % 5,40 3,38 1,64 0,12 1,26 2,13 2,44 1,81 1,23
SDI, neto priljev (mil. USD) 71.230,00 349.125,00 264.039,00 511.434,00 474.388,00 380.823,00 214.315,00 302.199,00 ..
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani) .. .. .. 5,60 5,60 5,60 5,60 4,20 ..

Izvor podataka:     World Bank (World Development Indicators)

Najznačajniji privredni sektori

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo):
Sekundarni (industrija, uključujući i građevinarstvo):
Tercijarni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora: ratarstvo (soja, pšenica i kukuruz), stočarstvo, ribarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: energetika, elekto i mašinska industrija – robotika i inžinjering, auto – industrija, kemijska i farmaceutska industrija, drvna industrija, te prehrambena industrija.

Glavne grane tercijarnog (uslužnog) sektora: financije i osiguranje, građevinarstvo, trgovina, transport, telekomunikacije, turizam i druge.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 1 425 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u ukupnom izvozu Sjedinjenih Američkih Država: mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, njihovi dijelovi (12,82 %); el.mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (11,42 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (10,61 %); vozila - osim tračnih (7,41 %); optički, fotografski, kinematografski, ... (5,84 %); avio i svemirske letjelice i njihovi dijelovi (5,71 %); plastika i proizvodi od plastike (4,23 %); prirodni i kultivisani biseri, drago i poludrago kamenje, ... (4,2 %); farmaceutski proizvodi (3,77 %); te mješoviti proizvodi – neklasificirani (2,88 %).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 2.407 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u ukupnom uvozu Sjedinjenih Američkih Država: mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, njihovi dijelovi (15,01 %); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (14,27 %); vozila - osim tračnih (10,57 %); farmaceutski proizvodi (5,79 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije (5,43 %); prirodni ili kultivisani biseri, drago i poludrago kamenje, ... (4,44 %); mješoviti proizvodi – neklasificirani (4,26 %); optički, fotografski, kinematografski, ... (3,76 %); namještaj, kreveti, madraci, ... (2,72 %); te plastika i proizvodi od plastike (2,59 %).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Sjedinjene Američke Države članica je mnogobrojnih međunarodnih institucija / asocijacija / organizacija, a među kojima izdvajamo samo neke:

 • UN;
 • NATO;
 • OECD;
 • WCO;
 • ICC;
 • IBRD;
 • EBRD;
 • IMF;
 • WTO;
 • APEC;
 • NAFTA;
 • itd.

 Telefonski kod zemlje:                 + 1

Internet domena:                           .us

Glavni izvozni partneri top 10 / 2020 / %
Glavni uvozni partneri top 10 / 2020 / %

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Porezna struktura

Sjedinjene Američke Države imaju vlast organiziranu na više nivoa, pa se shodno tome vrši i oporezivanje.

Porezi se plaćaju na dohodak, druga lična primanja, imovinu, promet, kapitalne dobitke, dividende, uvoz, nekretnine i poklone.

Porezi na neto dohodak fizičkih i pravnih lica obračunavaju se na federalnom nivou, na nivou većine saveznih država, ali i na nivoima pojedinih lokalnih vlasti.

Građanima i rezidentima u SAD – u oporezuje se ukupni dohodak bez obzira gdje je isti nastao (unutar ili izvan SAD – a), ali im se, u ovom slučaju, od osnovice odbijaju porezi plaćeni u drugim zemljama.

Također, većina troškova poslovanja odbija se od oporezive osnovice, kao i medicinski troškovi, te davanja u dobrotvorne svrhe.

Porez na dobit na državnom nivou iznosi 21 %, a na lokalnom se kreće od 0 % do 12.

Izvor:       FITA, KPMG Corporate Tax Rates Tables

 

Carine i akcize u Sjedinjenim Američkim Državama

 • Carinska stopa za sve proizvode, po MFN-u, iznosi: (10,17 %) u 2019.godini;
 • Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN-u, iznosi: (27,84 %) u 2019.godini;
 • Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN-u, iznosi: (4,15 %) u 2019.godini.

Akcize u Sjedinjenim Američkim Državama se plaćaju na: alkohol, duhanske proizvode, vozila, naoružanje, gorivo (ugalj, nafta, plin) i slične proizvode.

Posebne takse plaćaju se za usluge u domenu zdravstvenog osiguranja i skrbi prema zaštićenim kategorijama stanovništva.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

 

Uvozne procedure

Poljoprivredni proizvodi koji ulaze na teritoriju SAD – a moraju zadovoljavati pravila FDA – a (Food and Drug Administration) i pravila Ministarstva poljoprivrede USDA (US Agricultural Department). S tim u vezi, ispod, navodimo neka od njih:

 • Mliječni proizvodi moraju imati uvoznu dozvolu, a primjenjuju se i kvote. Ovi proizvodi moraju zadovoljiti rigorozne sanitarne zahtjeve i zahtjeve vezane za pakiranje i označavanja proizvoda (obavezno je navesti opis i sastav proizvoda);
 • Za većinu vrsta voća, povrća, kao i za lješnjake potrebne su uvozne dozvole koje izdaje APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service);
 • Mesne prerađevine u SAD je moguće uvesti jedino preko luka u kojima postoje punktovi za sanitarnu inspekciju koju vrši

Gotovo 20 % uvoza u SAD čine prehrambeni proizvodi. Kao zaštitu od potencijalnog bioterorizma, Američki Kongres donio je Zakon o bioterorizmu kojim se nalaže FDA – u da razvije dva sistema:

 • sistem koji omogućava registraciju pogona za proizvodnju, preradu, pakiranje i čuvanje prehrambenih proizvoda koji su namijenjeni potrošnji u SAD – u;
 • sistem za prethodnu najavu / zahtjev FDA – u za uvoz prehrambenih proizvoda u SAD, a spomenuti se, pri tome, podnose elektronskim putem.

Industrijski proizvodi moraju biti usuglašeni sa američkim standardima, što može iziskivati dodatne troškove prilagodbe proizvoda i uvođenja traženih standarda.

Sigurnost električne opreme mora garantirati neovisno tijelo, a takvih ima više od 2.700 (od općinskog do federalnog nivoa u SAD – u) zavisno o kojoj se američkoj državi radi.

Budući da nema centraliziranih informacija o standardima, izvozniku se preporučuje da uvijek traži pomoć svoga uvoznika po ovom pitanju i obavi konsultacije sa istim.

Carinska dokumentacija razlikuje se zavisno od proizvoda za koje se pribavlja, no obavezna je faktura i certifikat o porijeklu proizvoda.

U slučaju tekstilnih proizvoda neophodno je pribaviti opširniju dokumentaciju.

Pravila i zahtjevi vezani za označavanje proizvoda, također, mogu iziskivati dodatne troškove za izvoznike.

SAD primjenjuje i zabranu uvoza pojedinih roba ukoliko one sadrže sirovine, poluproizvode i komponente (u vidu finalnog proizvoda) koje su porijeklom iz zemalja iz kojih je uvoz zabranjen.

Listu zemalja pod potpunom ili djelimičnom zabranom, možete pronaći na U.S. Department of the Treasury.

Izvor:       FITA, FDA

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa SAD

POKAZATELJ 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
IZVOZ (KM) 71.324.180,43 73.957.169,86 65.809.980,12 52.459.041,52 68.763.624,06
UVOZ (KM) 147.183.141,03 467.410.740,89 487.607.139,81 559.573.523,89 559.573.523,89
OBIM (KM) 218.507.321,46 541.367.910,75 553.417.119,93 612.032.565,41 628.337.147,95
SALDO (KM) -75.858.960,60 -393.453.571,03 -421.797.159,69 -507.114.482,37 -490.809.899,83
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) 48,46 15,82 13,50 9,37 12,29

 Izvor:       Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK / STK BIH)

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Sjedinjene Američke Države, 2020.godina

 

Tarifa Naziv tarife Udio proizvoda u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine u Sjedinjene Američke Države, 2020.godina
9306 Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slična … 22,91%
7907 Ostali proizvodi od cinka 10,00%
3603 Sporogoreći štapini, detonirajući štapini 7,55%
7610 Konstrukcije od aluminija … 6,56%
9305 Dijelovi i pribor za proizvode… 5,44%
0901 Kahva, pržena ili nepržena, s kofeinom ili bez … 4,48%
2804 Vodonik, plemeniti (rijetki) plinovi i ostali … 3,76%
9506 Proizvodi i oprema za sve vrste fizičkih vježbi, … 3,60%
7308 Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tar. broja … 2,70%
9401 Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), … 2,56%
Ostali 30,42%

 Izvor:       Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK / STK BIH)

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Sjedinjenih Američkih Država, 2020.godina

 

Tarifa Naziv tarife Udio proizvoda u ukupnom uvozu Bosne i Hercegovine iz Sjedinjenih Američkih Država, 2020.godina
2701 Kameni ugalj; briketi i slična kruta goriva … 81,17%
8703 Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom … 2,76%
0802 Ostali orašasti plodovi, svježi ili suhi, … 1,83%
8414 Zračne ili vakuumske pumpe, zračni ili plinski … 1,75%
8517 Elektricni aparati za zicnu telefoniju i telegrafi 1,15%
2106 Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti niti … 1,09%
8471 Mašine za automatsku obradu podataka i njihove … 0,86%
8529 Dijelovi pogodni za upotrebu isključivo ili … 0,76%
9306 Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slična … 0,44%
8701 Vučna vozila (osim onih iz tarifnog broja 8709): … 0,38%
Ostali 7,82%

 Izvor:       Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK / STK BIH)

 Sporazumi:

Bosna i Hercegovina potpisala je Sporazum o unapređenju i zaštiti investicija sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Pregled sporazuma između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, kao i onih između bivše Jugoslavije i Sjedinjenih Američkih Država, možete pogledati na web stranici Ministarstva vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovina na link – u.

Korisne adrese

 • Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovine – ( LINK );
 • Ambasada Sjedinjenih Američkih Država – ( INFO );
 • Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine – ( LINK );
 • World Bank – ( LINK );
 • Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine – ( LINK ).

Pitajte nas

Ukoliko Vam treba više informacija, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast.

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06