Rukovodstvo Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u posjeti Komori

Slijedom dugogodišnje uspješne saradnje između Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, u prostorijama Komore održan je sastanak rukovodstva dvije institucije s ciljem razmatranja mogućnosti za dalje unapređenje saradnje.

Posebne teme sastanka bile su značaj uključivanja privatnog sektora u borbu protiv korupcije kroz implementaciju ISO standarda (ISO 37001 i 31000), kao i obuke iz oblasti prevencije korupcije. Prethodnih godina, u zajedničkoj organizaciji uspješno su realizovani seminari na temu poslovnog integriteta slijedom čega je dogovoreno da se nastavi sa istim, posebno uzimajući u obzir značaj upoznavanja predstavnika bosanskohercegovačke privrede, ali i komorskog sistema, sa neophodnošću donošenja plana integriteta i strategije za preventivno djelovanje i borbu protiv korupcije u privatnom sektoru. Pored navedenog, planirana je i saradnja u sklopu obilježavanja sedmice borbe protiv korupcije.

Ispred Agencije sastanku su prisustvovali zamjenici direktora Damirka Mioč i Rade Ristović, te pomoćnik direktora Vladica Babić.