Prema informaciji Međunarodne unije cestovnog prijevoza u Ženevi, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da je Europska komisija potvrdila da će se od 02.02.2022. godine nova obaveza ručnog evidentiranja graničnih prijelaza, utvrđena u članu 34. stav 7. Uredbe o tahografima, primjenjivati i na vozače vozila opremljenih analognim tahografom.

Navedenu Uredbu možete preuzeti na linku: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0165&from=DE

Do toga datuma (02.02.2020.godine), a počev od 20.08.2020.godine, vozači vozila opremljenih analognim tahografom dužni su bilježiti simbole zemalja u kojima je dnevno radno razdoblje započelo i završilo.