IRU- Uvjeti/mjere za transport u Bjelorusiji, Češkoj i Francuskoj, 19. maj

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještena je od IRU-a o novim uslovima/mjerama za transport u Bjelorusiji i Češkoj.

BJELORUSIJA  (19. maj 2020., 09:50)

Vlada Bjelorusije donijela je Uredbu br. 256 od 24. aprila 2020. godine s izmjenama i dopunama prethodne Uredbe br. 171 od 25. marta 2020.godine. Ovi amandmani stupaju na snagu od 1. maja 2020. godine i odražavaju neke potporne mjere za industriju, uključujući one koje je iniciralo udruženje „BAMAP“.

Za vozila koja su registrirana u Bjelorusiji i koja se koriste za međunarodni prijevoz robe u cestovnom prometu, rok važenja sljedećih dokumenata produžen je za 30 kalendarskih dana:

· Potvrde o odobrenju cestovnog vozila za međunarodni prevoz robe pod carinskim pečatima;
· Potvrde o prijemu cestovnog vozila (osim za traktore na točkovima, takođe u kombinaciji sa prikolicama ili poluprikolicama) izdate za potvrđivanje dozvole za kretanje na putu.
· Međunarodne potvrde o tehničkim pregledima vozila;
· Potvrde o tehničkoj kontroli izdane za potvrđivanje usklađenosti cestovnog vozila sa ECMT tehničkim standardima;

Produženje za 30 kalendarskih dana primjenjivat će se na gore navedene dokumente u slučajevima kada datum važenja ističe između 1. maja 2020. i 30. maja 2020. godine.

Ministarstvu vanjskih poslova Bjelorusije naređeno je da obavijesti strane države o toj odluci diplomatskim putem. Zbog trenutne pandemijske situacije i u slučaju da strane države dostavljaju obavijest o istoj odluci diplomatskim putem, Državni carinski komitet Bjelorusije je potvrdio da je također spreman prihvatiti takve potvrde o odobrenju kao važeće prilikom obavljanja carina operacije.

Izvori: BAMAP, Državni carinski odbor

ČEŠKA (19. maj 2020., 13:50)

Po okončanju vanrednog stanja 17. maja 2020. godine, od 18. maja – zabrane vožnje za vikend i praznike u potpunosti su ponovo uvedene u Češkoj za teretna vozila i kombinirana vozila sa MPW većom od 7,5 t, te kamione i specijalna vozila sa prikolicom ako MPW motornog vozila prelazi 3,5t.

Izvor: CESMAD

FRANCUSKA (19. maj 2020., 15.05)

Vlada Frnacuske je 18. maja 2020. godine ukinula trenutne zabrane vožnje kako bi omogućila određeni teretni saobraćaj za vrijeme praznika Uzašašća i Duhova.

Od 16:00, 20. maja do 24 sata, 21. maja, i od 22:00, 31. maja, do 24 sata, 1. juna, ukidaju se zabrane vožnje za sledeće kategorije:

· Vozila koja prevoze hranu (za prehranu životinja ili ljudi), zdravstvene proizvode (za zdravlje životinja i ljudi), uključujući sve proizvode i materijale potrebne za njihovu proizvodnju i snabdevanje,
· Vozila koja prevoze materijale, proizvode, opremu, uređaje, goriva ili tečnosti koja se koriste za javne građevinske radove (aktivnosti izgradnje ili obnove uslužnog sektora, industrijskih ili komercijalnih zgrada, kao i kolektivnog stanovanja),
· Vozila koja prevoze proizvedene proizvode, uključujući sve proizvode i materijale potrebne za njihovu proizvodnju i nabavku,
· Vozila koja prevoze pakete u vezi sa poštanskim poslovanjem i
· Vozila za uklanjanje (za selidbe ili preseljenja).

Prazan povratak ovih vozila dozvoljen je i za vrijeme ukidanja zabrane.

Izvor: AFTRI

Share This