Rješavanje problema pribavljanja viza za detaširane radnike iz BiH u Njemačkoj

 

 

Potpredsjednik Vanjskotrgovinske /Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Egrlić i direktor Sektora za javna dokumenta Mirko Bošković, te predstavnici privrednih komora Republike Srpske i Federacije BiH, učestvovali su na sastanku u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine na kojem je razgovarano o rješavanju pitanja pribavljanja viza detaširanih radnika iz BiH u Njemačkoj.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac upoznao je ambasadoricu Njemačke u BiH Margaret Uber (Margret Uebber) o rješavanju pitanja pribavljanja viza. Ukazano je na problem broja termina za izdavanje viza, koji trenutno dodjeljuje Ambasada Njemačke u BiH, a koji je nedovoljan za kontingent odobren privrednim subjektima iz BiH.

Govoreći o problemu pribavljanja viza, potpredsjednik Egrlić je kazao da bh. kompanije imaju strah od zaključivanja poslovnih ugovora o izvođenju radova jer je neizvjesno da li će i kada moći pribaviti ulazne radne vize za detaširane radnike, te osigurati njihov dolazak na ugovoreni početak izvođenja radova. Takođe, potpredsjednik je ukazao i na problem razlika u klasifikaciji djelatnosti u dvije zemlje i tom prilikom rekao da je neophodno da se i to pitanje riješi u što skorije vrijeme.

Razgovarano je i o pitanju prioritizacije aplikacija za dodjelu viza detaširanih radnika iz BiH, kako bi u tom procesu prednost imala preduzeća sa ranijim rokom izvršenja ugovora s kompanijama iz Njemačke, što trenutno nije praksa.

Predstavnici Vanjskotrgovinske komore BiH i entitetskih privrednih komora predložili su da se ovaj problem riješi po uzoru na model iz Srbije, gdje privredna komora vrši prioritizaciju aplikacija za dodjelu viza, odnosno određuje koja kompanija će imati prednost prilikom dodjele termina za viziranje radnika.

Na sastanku je usaglašeno da će predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ambasade Njemačke u BiH u predstojećem periodu održati radni sastanak na kojem će definirati naredne korake u vezi s rješavanjem pitanja pribavljanja viza detaširanih radnika iz BiH u Njemačkoj.