Revalidiran nastavni plan i program FIATA škole špedicije

 

 

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) uspješno je okončala revalidaciju nastavnog plana i programa „FIATA škole špedicije“, koja vodi do izdavanja prestižne FIATA diplome.

Time je završen proces koji je inicirao Logistički institut FIATA-e, a koji je počeo podnošenjem aplikacije i prateće dokumentacije VTK/STK BiH prema FIATA-i u oktobru 2022. godine. Proces revalidacije realizira se svake četiri godine, a cilj je osiguranje poštivanja standarda koje FIATA postavlja pred akreditirane centre, odnosno osiguranje provedbe unificiranog nastavnog plana i programa koji je usklađen i identičan u svim zemljama širom svijeta.

„FIATA škola špedicije“ je program edukacije namijenjen uposlenicima kompanija koje se bave izvozom, špedicijom, logistikom, vanjskom trgovinom, transportom, uvozom te osobama koje žele da se profiliraju u navedenim oblastima. Institut za edukaciju VTK/STK BiH uspješno realizira ovu školu od 2005. godine, koju je do sada pohađalo viđe od 500 polaznika iz Bosne i Hercegovine. Nastavni proces se realizira kroz ukupno 14 modula: Uvod u špediterstvo, Pomorski transport, Kontejnerizacija i kontejnerski transport, Zračni transport, Cestovni transport, Željeznički transport, Intermodalni i multimodalni transport, Nacionalni/međunarodni prijevoz tereta unutarnjim plovnim putevima, Carinske procedure i INCOTERMS, Logistika, Skladištenje i distribucija, Transportno osiguranje, Transport opasne robe te Informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) u špediterstvu. Polaznicima škole se nakon odslušane nastave i položenih ispita dodjeljuje prestižna i međunarodno priznata i prepoznata FIATA diploma, kao dokaz posjedovanja stručnih kompetencija iz onih oblasti koje čine nastavni program škole.

Nastavu u okviru ciklusa „FIATA škole špedicije“ za školsku 2022/2023. godinu pohađa ukupno 18 polaznika, a za prijavu za učešće u školi ili više informacija o edukativnom projektu „FIATA škola špedicije“, zainteresirani se mogu obratiti Institutu za edukaciju VTK/STK BiH upitom na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba.

[/vc_column_text][vc_gallery images=”36787”][/vc_column][/vc_row]

Share This