Republika Njemačka

Službeni naziv zemlje:   Savezna Republika Njemačka
Položaj:  centralna Evropa
Glavni grad: Berlin
Službeni jezik:  njemački
Političko uređenje: republika (16 saveznih pokrajina) – parlamentarni sistem
Površina: ukupno:  357.022  km²
Stanovništvo: 84.079.811 (2022.)
Valuta: euro (EUR ili €)

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990 - 2022)

PREDMET VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ 2000. 2010. 2015. 2019. 2020. 2021. 2022.
Stanovništvo, ukupno 82.211.508,00 81.776.930,00 81.686.611,00 83.092.962,00 83.160.871,00 83.196.078,00 84.079.811,00
BND, PPP (USD) 2.223.925.245.140,92 3.249.163.748.740,81 3.977.709.151.007,17 4.929.834.438.495,62 4.835.430.798.811,56 5.065.346.330.253,40 5.490.696.294.994,45
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 27.050,00 39.730,00 48.690,00 59.330,00 58.150,00 60.880,00 65.300,00
BDP (USD) 1.947.981.991.011,77 3.399.667.820.000,09 3.357.585.719.351,56 3.888.226.035.921,49 3.889.668.895.299,56 4.259.934.911.821,64 4.072.191.736.089,51
BDP po glavi stanovnika (USD) 23.694,76 41.572,46 41.103,26 46.793,69 46.772,83 51.203,55 48.432,46
Godišnji rast BDP – a (%) 2,91 4,18 1,49 1,06 -3,70 2,63 1,79
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) -33.903.966.248,29 196.171.903.151,51 288.065.447.525,28 317.892.238.005,81 275.870.149.732,85 329.969.047.797,26 172.723.853.764,35
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % -1,74 5,77 8,58 8,18 7,09 7,75 4,24
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 30,85 42,57 46,92 46,67 43,01 47,03 50,34
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 30,68 37,30 39,33 41,02 37,39 41,71 48,28
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 1,44 1,10 0,51 1,45 0,14 3,07 6,87
SDI, neto priljev (USD) 248.007.397.121,86 86.037.502.102,16 62.475.577.277,80 73.974.461.220,62 160.800.654.975,27 95.903.989.769,62 47.374.917.272,74
Potrebno vrijeme za otvaranje firme – dan(i) .. 14,50 10,50 8,00 .. .. ..
Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajniji privredni sektori 2022.

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija uključujući građevinarstvo):
Tercijarni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora su šumarstvo, poljoprivreda – ratarstvo, stočarstvo.

Glavne grane sekundarnog sektora čine energetika, metalna industrija, mašinska industrija,  elektro industrija, auto industrija, kemijska industrija, farmaceutska industrija, prehrambena industrija.

Glavne grane tercijalnog sektora predstavljaju transport, telekomunikacije, trgovina, turizam, financijske usluge.

Izvor:      Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Njemačke na svjetsko tržište u 2022. godini iznosio je 1.656,34 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupina proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom izvozu Njemačke navodimo slijedom: „87“ – Vozila osim željezničkih ... (15,55 %), „84“ – Nuklearni reaktori, ... (15,29 %), „85“ – Električne mašine i ... (10,66 %), „30“ – Farmaceutski proizvodi (7,5 %), „90“ – Optički, fotografski ... (4,75 %), „39“ – Plastika i proizvodi ... (4,53 %), „27“ – Mineralna goriva, ... (3,73 %), „72“ – Željezo i čelik (2,26 %), „99“ – Neklasificirani proizvodi (2,23 %), te „38“ – Mješoviti kemijski proizvodi (2,13 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Njemačke čine (31,37 %) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Njemačke sa svjetskog tržišta, u 2022. godini, iznosio je 1.571,75 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupina proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom uvozu Njemačke jesu „27“ – Mineralna goriva, ... (13,3 %), „85“ – Električne mašine i ... (12,71 %), „84“ – Nuklearni reaktori, ... (11,06 %), „87“ – Vozila osim željezničkih ... (8,71 %), „30“ – Farmaceutski proizvodi (5,06 %), „29“ – Organske kemikalije (4,22 %), „39“ – Plastika i proizvodi ... (3,62 %), „90“ – Optički, fotografski ... (2,99 %), „72“ – Željezo i čelik (2,52 %), te „71“ – Prirodni ili kultivisani ... (2,41 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Njemačke čine (33,4 %) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Savezna Republika Njemačka je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija, asocijacija, organizacija od kojih navodimo redom:

 • UN
 • WTO
 • IMF
 • NATO
 • OSCE
 • OECD
 • Vijeće Europe
 • „Schengen Convention“
 • EU
 • EBRD
 • UNESCO
 • ostale

Pozivni (telefonski broj zemlje):        00 (49)

Internet domena:                             .de – (i / ili)

.eu

Glavni izvozni partneri top 10 / 2022 / %

Među uvoznicima proizvoda iz Njemačke, a promatrajući svjetsko tržište, Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 75 partnera.

Glavni uvozni partneri top 10 / 2022/ %

Među izvoznicama proizvoda u Njemačku, uzimajući u obzir cjelokupno svjetsko tržište, Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 75 partnera Njemačke.

Izvor:      Intracen.org („Trade Map“)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV u Saveznoj Republici Njemačkoj

Standardna stopa predmetnog poreza u Saveznoj Republici Njemačkoj, koja je primjenjljiva na sve robe i usluge – osim onih koji se oporezuju po sniženoj stopi ili su predmet izuzeća od plaćanja PDV – a, iznosi (19 %).

Snižena stopa PDV – a iznosi (7 %) i primjenjuje se na proizvode kao što su hrana i knjige, ali je i primjena ove stope ograničena na samo određeni broj proizvoda.

Carine i carinska dokumentacija

Prema podacima iz 2020. godine, a shodno MFN – u, carinske stope za ispod navedenu klasifikaciju proizvoda iznose kako slijedi:

 • „Svi proizvodi“ (4,32 %)
 • „Poljoprivredni proizvodi“ (5,58 %)
 • „Industrijski proizvodi“ (3,96 %)

Na alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva, mineralna ulja i energiju (prirodni plin, ugalj, struja) plaćaju se akcize na tržištu Europske unije.

Neophodna carinska dokumentacija sastoji se od trgovinske fakture, deklaracije o carinskoj vrijednosti robe, transportnih dokumenata, pakirne liste i uvozne carinske deklaracije („Single Administrative Document“ – SAD), ali je obavezno poštivati i eventualne dodatne legislativne zahtjeve pojedin(ih)e članic(a)e Europske unije.

Samom ovom činjenicom, moguće je traženje podnošenja dodatne carinske dokumentacije na prostoru članic(a)e Europske unije, a sukladno važećem carinskom postupku na tržištu.

Zahtjevi tržišta, u pogledu tehničke sigurnosti proizvoda, u prvom se redu odnose na standarde, ali se istodobno primjenjuju i regulative vezane za pakiranje proizvoda, etiketiranje i posebno, odnosno dodatno označavanje proizvoda poput onih organskih, zatim na marketing i oglašavanje proizvoda, te na druge mjere reguliranja tržišta Savezne Republike Njemačke, ali i Europske unije.

Na poljoprivredne proizvode, proizvode kao što su željezo i čelik, te na određene proizvode od aluminija, uvedene su restrikcije na uvoz u Europsku uniju.

Dokumentacija za izvoz

Pod dokumetacijom potrebnom za obavljanje izvoza navodimo komercijalnu fakturu, (original i dvije kopije), certifikat o porijeklu robe, pakirnu listu, otpremnicu, specifikaciju robe, policu osiguranja, te shodno proizvodu i veterinarsku, sanitarnu i fito – sanitarnu dokumentaciju, odnosno sva potrebna i zahtjevana uvjerenja i dozvole od strane nadležnih institucija Europske unije i Savezne Republike Njemačke.

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

Official site of the EU

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Njemačkom

POKAZATELJ
IZVOZ (KM)
UVOZ (KM)
OBIM (KM)
SALDO (KM)
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Njemačku, . godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Njemačke, . godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

 Sporazumi

Bosna i Hercegovina je sa Europskom zajednicom i njenim (državama) članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 16. juna 2008. godine, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Europske unije, te je između sporazumnih strana uspostavljeno područje slobodne trgovine.

Pored Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, 2016. godine, potpisan je i Protokol uz navedeni dokument.

Kronološki pregled sporazuma između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke potražite na web stranici Ministarstva vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine.

e

Korisne adrese

 • Svjetska banka
 • Ministarstvo vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine
 • Ambasada Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini
 • Ministarstvo vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
 • Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam treba više informacija, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast.

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za učešće na sajmu prehrambene industrije SIAL 2024

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine po drugi put organizuje izlaganje bh. kompanija na jednom od vodećih i najposjećenijih sajmova u oblasti prehrambene industrije – SIAL 2024, koji se održava u Parizu (Francuska), u periodu od 19-23.10.2024. godine. Na ovoj manifestaciji, koja se organizuje i realizuje svake dvije godine, učestvuje veliki broj posjetilaca i izlagača iz

   2023-11-28
  • Promocija uspješne saradnje i stvaranje novih prilika za BiH

   Povodom obilježvanja 20. godišnjice saradnje američke savezne države Maryland s Bosnom i Hercegovinom, zvanična delegacija Bosne i Hercegovine koju je predvodio generalmajor Ivica Jerkić posjetila je državu Maryland, SAD. Delegaciju naše zemlje su činili predstavnici Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine te Vanjskotrgovinske/Spoljotgovinske komore Bosne i Hercegovine. U okviru posjete

   2023-11-23
  • Poziv start up kompanijama za učešće na “Circularity Demo Day“ u Skoplju

   Vanjskotrgovinska /Spoljnotrgovinska komora  Bosne i Hercegovine  obavještava kompanije da  će u okviru ovogodišnje Regionalne konferencije konzorcijuma Evropske  preduzetničke mreže, 7. decembra 2023. godine u Skoplju, biti održan  jedinstveni događaj pod nazivom:  “Circularity Demo Day”  . Zainteresirane kompanije se mogu prijaviti preko  linka  do 7.11.2023. godine. Tokom događaja  će odabrane start-up  kompanije iz oblasti cirkularne ekonomije moći predstaviti  svoje

   2023-10-25