Republika Litva

Službeni naziv države: Republika Litva
Geografski položaj: sjeverna Europa
Površina :
65.300 km2
Glavni grad : Vilnius
Broj stanovnika: 2.794.700 (podatak iz 2020. godine)
Političko uređenje: parlamentarna republika (polupredsjednički sistem)
Službeni jezik: litvanski
Valuta: euro (EUR) ili (€)

Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990– 2020)

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
Stanovništvo, ukupno 3.697.838 3.499.536 3.097.282 2.904.910 2.868.231 2.828.403 2.801.543 2.794.137 2.794.700
BND, PPP (mlrd. USD) .. 29,04 61,89 80,74 85,54 92,04 98,67 104,55 ..
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) .. 8.300,00 19.980,00 27.790,00 29.820,00 32.540,00 35.220,00 37.420,00 ..
BDP (mlrd. USD) .. 11,52 37,13 41,42 43,02 47,64 53,70 54,64 55,89
BDP po glavi stanovnika (USD) .. 3.293,23 11.987,51 14.258,23 14.998,13 16.843,70 19.166,81 19.555,21 19.997,59
Rast BDP (godišnji) % .. 3,70 1,65 2,02 2,52 4,28 3,94 4,34 -0,87
Bilans tekućeg računa (mlrd. USD) .. -0,67 0,07 -1,01 -0,47 0,30 0,13 1,82 4,70
Bilans tekućeg računa (% BDP) .. -5,86 0,20 -2,45 -1,10 0,64 0,24 3,32 8,41
Izvoz roba i usluga (% BDP) .. 38,59 63,94 68,78 67,59 73,60 75,25 77,43 74,07
Uvoz roba i usluga (% BDP) .. 44,78 65,95 69,77 66,87 71,28 73,39 72,23 64,42
Inflacija, potrošačke cijene (godišnja) % .. 0,98 1,32 -0,88 0,91 3,72 2,70 2,33 1,20
SDI, neto priljev (mil. USD) .. 380,27 1.102,70 1.036,95 1.177,53 1.383,73 1.299,84 1.573,98 ..
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dan) .. .. 22,00 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 ..

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo):
Sekundarni (uključujući i građevinarstvo):
Tercijarni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora: šumarstvo, poljoprivreda (stočarstvo, ratarstvo), ribarstvo.

Glavne grane sekundarnog sektora: energetika, kemijska industrija, metalna, mašinska, elektro i auto – industrija, drvna industrija, prehrambena industrija.

Glavne grane tercijarnog sektora: trgovina, transport, telekomunikacije, finacije i osiguranje, građevinske usluge, itd.

 Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 32,75 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u ukupnom izvozu Republike Litve: mašine, mehanički uređaji, bojleri, njihovi dijelovi (8,74 %); namještaj, madraci, nosači madraca, ... (8,09 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije (7,01 %); električne mašine, oprema, njihovi dijelovi (6,82 %); plastika i proizvodi od plastike (5,72 %); vozila – osim tračnih (4,97 %); mješoviti kemijski proizvodi (4,16 %); drvo i proizvodi od drveta (3,72 %); žitarice (3,44 %), optički, fotografski, kinematografski, te mjerni, precizni uređaji... (3,2 %).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 33,13 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u ukupnom uvozu Republike Litve: mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (11,31 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri, njihovi dijelovi, ... (11,21 %); vozila – osim tračnih (9,06 %); električne mašine, aparati, njihovi dijelovi (8,61 %); plastika i proizvodi od plastike (4,89 %); farmaceutski proizvodi (4,41 %); optički, fotografski, kinematografski, mjerni, precizni uređaji, ... (2,59 %); drvo i proizvodi od drveta (2,53 %); proizvodi od željeza i čelika (2,37 %); te željezo i čelik (2,31 %).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Litva je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija / organizacija / asocijacija, a među kojima izdvajamo nekolicinu:

 

 • UN;
 • OSCE;
 • Vijeće Evrope;
 • EU.

Više informacija o članstvu Republike Litve u međunarodnim institucijama / organizacijama / asocijacijama možete naći na stranici Ministarstva vanjskih poslova Republike Litve (slijedi:  LINK ).

Telefonski kod zemlje:                 + 370

Internet domena:                           .lt

Glavni izvozni partneri / 2020 / %
 • Ruska Federacija
 • Letonija
 • Njemačka
 • Poljska
 • Holandija
 • Estonija
 • Švedska
 • SAD
 • Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Bjelorusija
 • Ostale zemlje
Glavni uvozni partneri / 2020 / %
 • Poljska
 • Njemačka
 • Ruska Federacija
 • Letonija
 • Holandija
 • Italija
 • Kina
 • Švedska
 • Estonija
 • Francuska
 • Ostale zemlje

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Porezna struktura

Standardna stopa PDV-a u Republici Litvi iznosi  (21 %) i primjenjuje se na sve robe i usluge koje nisu predmet snižene stope PDV – a od (5 %) ili (9 %), kao i na one koje nisu predmet izuzeća od plaćanja PDV – a (0 %).

Carinska stopa za sve proizvode, po MFN-u, iznosi: (6,16 %) u 2019.godini;

Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN-u, iznosi: (12,26 %) u 2019.godini;

Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN-u, iznosi: (4,1 %) u 2019.godini.

Akcize u EU primjenjuju se na: alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva i ulja, energiju (prirodni plin, ugalj, struja).

Potrebna carinska dokumentacija je slijedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).

Tehnički zahtjevi tržišta odnose se na: sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i EU Ecolabel.

Restrikcije uvoza u EU odnose se na: poljoprivredne proizvode, željezo i čelik, te pojedine proizvode od aluminija.

Više informacija na: PDV i akcize u EU .

Izvor:       www.europa.eu

World Bank (World Development Indicators)

Sporazumi

Bosna i Hercegovina je 16. juna 2008. godine sa Evropskim zajednicama i njihovim državama članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. U skladu sa SSP-om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine. 2016. godine, potpisan je Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine, s jedne strane, te Evropskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane. (Vidi: Detaljan pregled odnosa između EU i Bosne i Hercegovine ).

Kronološki pregled sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Litve možete naći na stranici Ministarstva vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovine.

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Republikom Litvom

POKAZATELJ 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
IZVOZ (KM) 5.566.573,25 20.600.044,60 24.103.055,77 19.015.726,86 24.814.114,86
UVOZ (KM) 8.808.564,41 9.064.719,10 15.949.103,69 15.208.474,49 13.503.340,90
OBIM (KM) 14.375.137,66 29.664.763,70 40.052.159,46 34.224.201,35 38.317.455,76
SALDO (KM) -3.241.991,16 11.535.325,50 8.153.952,08 3.807.252,37 11.310.773,96
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) 63,20 227,26 151,12 125,03 183,76

Izvor:      Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK / STK BIH)

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Republiku Litvu, 2020.godina

Tarifa Naziv tarife Udio proizvoda u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine u Republiku Litvu, 2020.godina
8544 Izolovana zica (ukljucujuci emajliranu i … 88,44%
2836 Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); … 4,75%
9406 Montažne zgrade 2,71%
4408 Listovi furnira i listovi za sperploce (nespojeni … 1,74%
9401 Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), … 0,49%
8716 Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, … 0,39%
0809 Marelice, trešnje i višnje, breskve (uključujući … 0,31%
3603 Sporogoreći štapini, detonirajući štapini … 0,26%
9021 Ortopedske sprave, ukljucujuci stake, hirurske… 0,22%
6307 Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve … 0,18%
Ostali 0,51%

Izvor:      Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK / STK BIH)

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Republike Litve, 2020.godina

Tarifa Naziv tarife Udio proizvoda u ukupnom uvozu Bosne i Hercegovine iz Republike Litve, 2020.godina
1604 Pripremljena ili konzervirana riba; kavijar i … 12,81%
2703 Test (uključujući tresetnu smolu) neaglomerisan … 8,28%
4412 Šperploče, furnirane ploče i ostali slojeviti … 7,73%
4415 Sanduci za pakovanje, kutije, gajbe, bubnjevi i … 6,26%
2106 Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti niti … 5,37%
3926 Ostali proizvodi od plastičnh masa i proizvodi od … 3,66%
2710 Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih … 3,29%
7308 Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tar. broja … 3,15%
3907 Poliacetali, ostali polieteri i epoksidne smole, … 2,98%
2402 Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana ili … 2,86%
Ostali 43,60%

Izvor:      Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK / STK BIH)

Korisne adrese

 • Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovine ( LINK );
 • Ambasada Republike Litve ( INFO );
 • Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine ( LINK );
 • World Bank ( LINK );
 • Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine ( LINK ).

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.