Regionalni Challenge Fond objavljuje Drugi poziv za podnošenje Izjava o zainteresiranosti

 

 

Regionalni Challenge Fond (RCF), finansijski mehanizam koji unapređuje zapošljivost, posebno mladih, u ekonomijama Zapadnog Balkana, objavio je Drugi poziv za podnošenje Izjava o zainteresovanosti za podršku investicijama u projekte kooperativnog obrazovanja i pozvao konzorcije ustanova stručnog obrazovanja i obuke i kompanija da konkurišu za sredstva u visini od 150.000 do 600.000 eura po projektu, koja bi se koristila za investicije u opremu i infrastrukturu obrazovnih institucija i uvođenje novih tehnologija u obrazovne procese.

Sredstva se dodjeljuju nakon nadmetanja na regionalnom nivou, a njemačko Ministarstvo za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ) ukupno je izdvojilo 39 miliona eura delegiranih Njemačkoj razvojnoj banci (KfW) da se podrže investicije u projekte sa prostora Zapadnog Balkana. Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Komorskim investicionim forumom, uz podršku konsultanata za implementaciju programa.

RCF je sproveo Prvi poziv za podnošenje Izjava o zainteresovanosti koji je bio otvoren 2021. godine i doveo do selekcije 37 najuspješnijih projekata koji su predloženi za finansiranje u iznosu od oko 15,4 miliona eura u regionu Zapadnog Balkana.

Drugim pozivom RCF poziva konzorcije institucija stručnog obrazovanja i obuke i kompanija, koji nastoje da zajednički pripremaju i sprovode programe kooperativnog obrazovanja i obuke da se prijave i tako:
• doprinesu efikasnom rješavanju izazova koji se ogleda u nedostatku ljudskih resursa i strateški pristupe unapređenju kapaciteta,
• poboljšaju zapošljivost polaznika/maturanata i njihovu integraciju u tržište rada,m
• povećaju produktivnost i konkurentnost preduzeća kao rezultat saradnje sa obrazovnim ustanovama.

Drugi poziv za podnošenje Izjava o zainteresovanosti otvoren je do 14. aprila 2022. RCF prihvata prijave iz svih šest ekonomija Zapadnog Balkana kao i iz svih ekonomskih sektora.

Izjave o zainteresovanosti mogu podnijeti konzorciji obrazovnih ustanova i bar dvije kompanije koje zajednički pripremaju i sprovode programe kooperativnog obrazovanja. Konzorciji treba da budu predvođeni ustanovama koje pružaju stručno obrazovanje i obuku i sprovode programe koji vode ka sticanju nacionalno priznatih kvalifikacija.

Proces apliciranja za sredstva Regionalnog challenge fonda se odvija u dvije faze. Najprije konzorciji podnose Izjave o zainteresovanosti, a oni predselektovani nakon prve faze pripremaju i cjelokupne prijedloge projekata i detaljne planove investicija.

Informativna sesija za Bosnu i Hercegovinu, tokom koje će biti pojašnjeni detalji konkursa, uslovi prihvatljivosti, dozvoljeni troškovi i procedure apliciranja bit će održana 17. marta 2022. od 14.00. Zainteresovani se mogu prijaviti za učešće putem linka dostupnog ovdje.

Dodatne informacije o Drugom pozivu za podnošenje Izjava o zainteresovanosti, uključujući i Smjernice za zainteresovane aplikante, dostupni su na sajtu www.rcf-wb6.org.

Share This