Regionalni challenge fond finansira četiri najuspješnija konzorcija u Bosni i Hercegovini

Grantovi od 180.000 do 470.000 eura za unapređenje dualnog ili kooperativnog obrazovanja

Sarajevo, 8. februar 2022 – Četiri najuspješnija konzorcija iz Bosne i Hercegovine odabrana su za finansiranje u okviru prve faze projekta Regionalni challenge fond (RCF).

Predstavnicima konzorcija sačinjenih od obrazovnih ustanova, institucija i privrednika, koji su uspostavili partnerstvo u cilju razvoja i implementacije dualnog ili kooperativnog obrazovanja, danas su u Sarajevu uručena Pisma o namjeri finansijske podrške koja će im omogućiti investicije u infrastrukturu i opremu u ustanovama za stručno obrazovanje, ali i obuke i usavršavanja svih uključenih u realizaciju programa kooperativnog obrazovanja.

U okviru prve faze projekta Regionalni challenge fond bit će investirana sredstva od 1,4 miliona eura, saopšteno je na današnjoj svečanoj ceremoniji u prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH, koja je okupila predstavnike Komorskog investicionog foruma, Ambasade Savezne Republike Njemačke, Njemačke razvojne banke, nadležnih ministarstava i predstavnike nagrađenih konzorcija. Najuspješniji projekti su iz četiri bh. grada – Bijeljine, Gradiške, Ilijaša i Sarajeva, a dodijeljeni grantovi od 180.000 do 470.000 eura. Oni su odabrani među 43 prijave od kojih je najviše bilo onih u sektorima strojarstva i obrade metala.

Predsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić poručio je da je pružanje podrške i koordinacija srednjeg stručnog obrazovanja i osposobljavanja jedan od zadataka komorskih organizacija širom svijeta.
“Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao jedan od osnivača i članica Komorskog investicionog foruma zapadnog Balkana, nastoji podržati i koordinirati aktivnosti stručnog obrazovanja, te dati svoj doprinos rješavanju problema dostupnosti kvalifikovanih ljudskih resursa za kompanije i industrije u Bosni i Hercegovini. Mi smo spremni biti dio ovog procesa i definitivno smo otvoreni za saradnju sa svim ostalim komorama, vladinim tijelima, školama, univerzitetima i naravno preduzećima u BiH. Učešće u ovom projektu je izvrsna šansa i odlična prilika kompanijama i obrazovnim institucijama kako za unapređenje njihove saradnje tako i za stvaranje boljeg kvaliteta obrazovnog sistema koji će biti usklađen sa potrebama tržišta rada. Zaista smo jako ponosni što je u Bosni i Hercegovini prepoznat značaj projekta, čemu svjedoči veliki broj prijavljenih konzorcija. Svakako da bismo bili još sretniji da je više konzorcija iz naše zemlje danas ovdje sa nama, ali bit će prilike s obzirom na to da je pred nama novi poziv”, istakao je Egrlić.

Adam Drosdzol, direktor KfW Njemačke razvojne banke za BiH, uz čestitke najuspješnijima izjavio je da naša zemlja pokazala veliku zainteresovanost za RCF sa učešćem od skoro 21% od ukupnih prijava.
“KfW je posebno posvećen promociji stručnog osposobljavanja. Svjesni smo da je potrebna mnogo bolja saradnja između ustanova za stručno obrazovanje i privatnog sektora. Regionalni challenge fond čini upravo to! Promoviše zapošljavanje mladih kroz stručno osposobljavanje i istovremeno razvoj privatnog sektora. Ideje o kooperativnom osposobljavanju razvijaju se iz perspektive kvalifikacijskih potreba tržišta rada, a ne obrnuto, kao što je to slučaj u tradicionalnom stručnom obrazovanju. Kompanije znaju da je dobro obučena radna snaga ključ uspjeha i zajedno s institucijama za obuku sada preuzimaju odgovornost u podučavanju važnim vještinama”, poručio je Drosdzol, naglasivši da odabrani konzorciji imaju za cilj osigurati 300 mjesta za obuku u BiH te ohrabrivši sve zainteresovane koji nisu uspjeli u prvom pozivu da učestvuju u nekom od sljedećih.

Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović je, govoreći o Srednjoškolskom centru Ilijaš, koji je jedan od dobitnika sredstava RCF-a, objasnila da je ova škola formirala konzorcij za četiri kompanije iz metalskog i IT sektora te projektom predvidjela skoro potpunu rekonstrukciju učeničkih radionica, nabavku najmodernijih mašina i uređaja, kao i edukacije mentora, osoblja škole te studijske posjete kompanijama u BiH.
“Praktična nastava u prvom razredu bi se u potpunosti realizirala u učeničkim radionicama, kako bi se učenici pripremili za nastavak rada na istim ili sličnim mašinama u kompanijama. Nakon završenog procesa trogodišnje obuke, učenici bi, pored redovne dokumentacije koju dobijaju nakon završetka školovanja, dobili i dokument o vlastitim postignućima i kompetencijama koji bi zajednički izradili mentori u preduzećima sa koordinatorom praktične nastave iz škole”, objasnila je ministrica Hota-Muminović.

U ime Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske prisutnima se obratila pomoćnica ministra za srednje obrazovanje i vaspitanje te obrazovanje odraslih Jasmina Boloban. Poručila je da je Ministarstvo animiralo i podržalo srednje škole da se prijave te da su bili na raspolaganju i školama i njihovim partnerima i konzorcijima, ali da su JU Tehnička škola Gradiška i JU Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina dobile ovu priliku zahvaljujući prvenstveno svom radu i zalaganju.
“Ove škole su dobile priliku da uz podršku Fonda unaprijede infrastrukturne kapacitete, poboljšaju uslove za izvođenje nastave, osavremene nastavna sredstva, izvrše dodatne obuke nastavnog osoblja, što će doprinijeti ukupnom unapređenju obrazovnog sistema u ovim školama. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske uvrstilo je u zakonske i podzakonske akte dualno obrazovanje i tim aktima stvorilo uslove da radimo na unapređenju praktične nastave kod poslodavaca, kao i na opremanju kabineta praktične nastave u školama, tako da se ove aktivnosti uklapaju u našu obrazovnu politiku”, izjavila je Boloban.

Balša Culafić, koordinator projekta RCF u ime Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana 6 te koordinator za saradnju sa međunarodnim organizacijama u Privrednoj komori Crne Gore, kazao je: “Zahvaljujući ovom projektu mladi iz čitavog regiona zapadnog Balkama, osnaženi bazičnim vještinama stečenim na savremenoj opremi u školama, odlazit će u kompanije motivisani da unaprijede tehničke vještine i stave u funkciju teorijska znanja, doprinoseći svojom kreativnošću i stičući ideje o perspektivama za dalji razvoj karijere. Uvjereni smo da radimo pravu stvar za privredni razvoj – i zato će Komorski investicioni forum tokom kompletnog implementacionog ciklusa ovog projekta biti na raspolaganju našim partnerima, finansijerima, kao i obrazovnim institucijama”.

Regionalni challenge fond (RCF) je finansijski mehanizam osmišljen da poboljša zapošljivost, naročito mladih. Ovaj projekat finansira Njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) preko Njemačke razvojne banke (KfW). Glavni partner u implementaciji projekta je Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana 6.

Na prvi regionalni poziv za podršku projektima usmjerenim na unapređenje kooperativnog i dualnog obrazovanja, koji je bio otvoren od 1. februara do 30. aprila 2021. godine, prijavilo se čak 205 konzorcija iz svih šest ekonomija zapadnog Balkana, od čega 43 iz Bosne i Hercegovine. Daljom selekcijom odabrana su četiri najuspješnija projekta i predložena za finansiranje, odnosno investicije u infrastrukturu i opremu u ustanovama za stručno obrazovanje, ali i obuke i usavršavanje svih uključenih u realizaciju kooperativnog obrazovanja.

Današnji događaj u Sarajevu imao je cilj uz najavu narednog javnog poziva i podsticanje formiranja novih partnerstava između obrazovnog i privrednog sektora za unapređenje stručnog obrazovanja i obuke.

Više informacija o Regionalnom challenge fondu, kao i vijesti o narednom konkursu, potražite na www.rcf-wb6.org.

Promotivni video