Realizovan webinar „Primjena zakona o zaštiti na radu i novih pravilnika iz oblasti zaštite na radu-obaveze poslodavaca“

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Udruženjem za unapređenje zaštite na radu FBiH, realizirala je 08.07.2021. godine organizovala webinar „Primjena zakona o zaštiti na radu i novih pravilnika iz oblasti zaštite na radu-obaveze poslodavaca“.

Na webinaru su prezentirane odredbe Zakona o zaštiti na radu i novih pravilnika. Pored toga, objašnjen je redoslijed postupanja prilikom implementacije Zakona o zaštiti na radu, s obzirom na obaveze koje su utvrđene ovim zakonom, kao i provedbenim propisima koji su u primjeni. Naglašeno je da se implementacija vrši kroz usklađivanje dosadašnjeg odnosno donošenje novog internog akta poslodavca o zaštiti na radu odnosno pravilnika o zaštiti na radu za čije je donošenje preduslov akt o procjeni rizika.

Webinaru je prisustvovalo 26 učesnika. Predavači na webinaru su bili mr.sc. Ernis Imamović, pomoćnik federalnog ministra rada i socijalne politike i mr. sc. Zuhdija Mahmutović, predsjednik Uduženja za unapređenje zaštite na radu Federacije BiH.