Realizovan webinar Efikasna primjena ISO 9001 u malim i srednjim preduzećima

 

 

Webinar „Efikasna primjena ISO 9001 u malim i srednjim preduzećima“, u organizaciji Vanjskotrgovinske komora Bosne i Hercegovine, je uspješno realiziran 18.04.2022. godine.

Na webinaru se govorilo o zahtjevima za upravljanje sistemima kvaliteta, postavljanju mjerljivih ciljeva i smjera organizacije, uspostavljanju politike i ciljeva kvaliteta, te o uspješnoj implementaciji standarda ISO 9001:2015 u organizacijama. Prezentirana je i uloga vođstva u korelaciji sa implementiranim sistemom upravljanja kvalitetom kao i dodana vrijednost za organizaciju od uspostavljenog QMS-a.

Webinaru je prisustvovalo 12 učesnika iz privatnog sektora.  Predavačica na webinaru je bila mr. sci. Alma Aganović.

Share This