Realizovan seminar Upravljanje ljudskim resursima – inovativni evropski modeli

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je u saradnji sa općinom Bugojno u Bugojnu, organizirala seminar na temu „Upravljanje ljudskim resursima – inovativni evropski modeli“,  24.7.2023. godine.

Predavač na seminaru je bio  Jasmin Hasančević – ICC / International creativity company iz Tuzle, na poziciji direktora ICC, sa 22. godine iskustva u domenima Korporativnog upravljanja, sa preko 600 održanih ličnih seminara i radionica u BiH i inostranstvu, tri EU certifikata (slovenački, austrijski i francuski) za Upravljanje ljudskim resursima i Komercijalne vještine.

Na seminaru su apslovirani načini i modeli uspješnog planiranja, modeli edukacija i poslovnog testiranja, kontrola fluktuacije, načini uspješnog regrutiranja i selekcije novih uposlenika, njihovog involviranja u novu radnu sredinu i timove (onboarding) i ostale segmente poslovnog subjekta koji utiču na jačanje nematerijalnog kapitala odnosno ljudskih resursa.

Seminar je bio  namijenjen uposlenicima u službama za ljudske resurse i svima onima koji žele unaprijediti svoja znanja u oblasti primjene inovativnih metoda upravljanja ljudskim resursima.

Seminaru su prisustvovali polaznici iz Bugojna, Banja Luke, Prnjavora i Sarajeva, a  isti je od strane polaznika ocijenjen kao odličan .