Realizirana radionica o pripremi projektnih prijedloga za EU fondove

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizirala je dvodnevnu radionicu „Kako pripremiti uspješan projektni prijedlog za EU fondove“.

Polaznici su tokom edukacije upoznati s programima Evropske unije relevantnim za kompanije i druge institucije u Bosni i Hercegovini, a koji se realiziraju u periodu od 2021. do 2027. godine, poput IPA III, Horizon Europe, Single Market Programme, Erasmus+ i sl. Pored toga, na obuci su prezentirani principi upravljanja projektnim ciklusom, pristup logičkog okvira po svim elementima, formiranje budžeta projekta kao i metodologija ispunjavanja projektne aplikacije po traženim elementima. Na edukaciji se govorilo i o iskustvima ocjenjivanja projektnih prijedloga i pripreme i implementacije EU finansiranih projekata te su tom prilikom pedstavljena iskustva privatnog sektora, odnosno firme QSS, u pripremi i implementaciji EU finansiranog projekta „Digital Storm“.

Radionica je bio interaktivana, a učesnici su imali priliku da dobiju odgovore na sva pitanja vezano za pripremu i implementaciju projektnog prijedloga za EU fondove.Predavači na radionici su bili: mr.sc. Meliha Gekić-Lerić, mr.sc. Senad Hromić, dipl. ing i Dunja Bezdrov-Pilav.