Realizirana obuka Resursna efikasnost i čistija proizvodnja u industrijskim preduzećima – izazovi i mogućnosti

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, Konrad Adenauer Stiftung i Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21 su uspješno realizirali obuku „Resursna efikasnost i čistija proizvodnja u industrijskim preduzećima – izazovi i mogućnosti“. Obuka je održana 21.3.2023. godine u prostorijama Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

U toku obuke prezentirani su zahtjevi EU iz oblasti resursne efikasnosti, cirkularne ekonomije i klimatskih promjena sa kojim je neophodno da se usklade proizvodne kompanije iz Bosne i Hercegovine. Posebno je istaknut značaj resursne efikasnosti u proizvodnom sektoru kao odgovor na tržišne zahtjeve i potencijal za jačanje konkurentnosti na domaćem i međunarodnom tržištu. Pored toga, u svjetlu „Zelenog dogovora“ (Green Deal) Evropske unije neophodno je prelaziti na tehnologije bazirane na obnovljivim izvorima energije kako bi se dao doprinos zelenoj tranziciji. Na edukaciji su predstavljeni primjeri upotrebe obnovljivih izvora energije u kompanijama.

Predavači na edukaciji su bili: Nesib Mandžić (Elektro Test); Ali Mašić (Alma Ras); Almir Musa (Procredit banka); Šejla Mahmutović, Ajla Sijarić (CENER 21); Esma Manić, Ena Markotić, Mirzet Mujagić i Harisa Muratović (Enova Sarajevo).