Realiziran webinar „Koristi za organizacije od uvođenja sistema upravljanja okolišem ISO 14001:2015“

 

 

Webinar „Koristi za organizacije od uvođenja sistema upravljanja okolišem ISO 14001:2015“, u organizaciji Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, je uspješno realiziran 26.01.2022. godine.

Na webinaru se govorilo o zahtjevima koje organizacije trebaju ispuniti kako bi ostvarile pozitivne efekte na okoliš, svoju organizaciju i različite zainteresirane strane. Prezentirane su koristi za organizacije od implementacije standarda ISO 14001, uključujući novosti u reviziji standarda ISO 14001, principe vođstva u organizaciji, proaktivnu zaštitu okoliša i ulogu i značaj standarda ISO 14001. Pored toga, predstavljeni su primjeri iz prakse u području primjene predmetnog standarda.

Webinaru je prisustvovalo 11 polaznika.

Predavačica na webinaru je bila mr. sc. Alma Aganović.

Share This