Realiziran webinar INCOTERMS 2020

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) organizirala je 6.3. i 7.3.2023. godine webinar na temu „INCOTERMS 2020“. Nakon pohađanja dvodnevnog webinara „INCOTERMS 2020“, polaznici su se upoznali sa Incoterms pravilima, odnosno međunarodnim trgovačkim pravilima i pravilnim korištenjem Incoterms 2020 prilikom sklapanja prodajnih ugovora i ugovaranja uslova isporuke.

Polaznici edukacije su stekli osnovna znanja o pojedinačnim pravilima Incoterms 2020, te saznali više o jedanaest međunarodno priznatih pravila koja definiraju odgovornosti prodavaca i kupaca u međunarodnoj trgovini, poput DDP (Delivered Duty Paid), DAP (Delivered at Place), EXW (Ex Works) i sl.

Predavač na webinaru bio je Vukan Vujačić, ekspert za međunarodnu špediciju i transport, akreditirani trener za Incoterms 2010 pravila i član ICC Komisije za trgovačko pravo i praksu.