Realiziran webinar “Horizon Europe 2021-2027” 

 

 

Webinar “Horizon Europe 2021-2027”  koji je organizirala Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine uspješno  je realiziran 18.02.2021. godine. Na webinaru su predstavljeni novi EU programi za period 2021.–2027. godina koji su na raspolaganju Bosni i Hercegovini. Posebna pažnja bila je posvećena Horizon Europe programu Evropske unije, odnosno najvećem programu EU za finansiranje istraživanja i inovacija u periodu 2021.-2027. godine. Pored toga, objašnjeno je na šta potencijalni aplikanti moraju obratiti pažnju prilikom pripreme projektnog prijedloga, te je predstavljen način pripreme prijedloga inovativnog projekta malog i srednjeg preduzeća (MSP) za finansiranje iz Horizon Europe programa Evropske unije kroz iskustva iz prakse.
Webinaru je prisustvovalo 11 učesnika.
Predavač na webinaru je bio mr.sc. Boško Nektarijević, moderator je bio mr.sci. Senad Hromić, stručni saradnik Instituta za edukacija VTK BiH.

 

Share This