Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji s Agencijom za državnu službu BiH, Privrednom komorom RS, Predstavništvom fondacije Konrad Adenauer u BiH i nadležnim ministarstvima organizirala je 26. i 27.03.2019. godine u prostorijama Privredne komore RS Modul 3 edukacije na temu „Ekonomska diplomatija“.

Ovaj program edukacije se realizira uz saglasnost Agencije za državnu službu BiH, koja je izvršila certificiranje Vanjskotrgovinske komore BiH kao izvođača obuke za navedenu temu, s ciljem pružanja konkretnih informacija i neophodnih znanja predstavnicima bh. kompanija i državnim službenicima, kako bi što kvalitetnije obavljali svoj posao, a samim time dali doprinos unapređenju međunarodne ekonomske saradnje.

U okviru modula 3 polaznici su imali priliku da se upoznaju sa sljedećim temama:
 Arbitražno rješavanje sporova (Dr. Dragica Ristić)
 Međunarodno poslovno pravo & Međunarodno pregovaranje i trgovinski ugovori (akademik prof.dr. Vitomir Popović, Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci)
 Lobiranje kao instrument moderne politike (Dr.sc. Elma Kovačević-Bajtal, direktorica Sektora za edukaciju VTK BiH)
 Saradnja privatnog i javnog sektora u privlačenju investicija (Nermin Oprašić, BBI banka)
 Ekonomska diplomatija u praksi – iskustva iz DKP-a MVP BiH (Dr.sci. Tanja Milašinović-Martinović, šefica Odsjeka za ekonomsku diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova BiH)
 Međunarodni marketing kao osnova međunaordnog poslovanja & Imidž države – Promocija države u međunarodnim odnosima (Prof.dr. Nenad Brkić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu)

Edukacija je ocijenjena kao vrlo uspješna od strane 30 prisutnih polaznika.

Više informacija o predstojećem Modulu 4 možete dobiti putem e-mail adrese [email protected]