Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava prijevoznike u Bosni i Hercegovini da je u „Službenom Glasniku BiH – Međunarodni ugovori“, broj: 9/20 od 16.07.2020. godine objavljena Odluka o ratifikaciji Protokola uz Konvenciju o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (CMR) iz 1956. godine, sastavljenog u Ženevi 5. jula 1978. godine.

Naime, članom 2. Protokola izmijenjen je i dopunjen član 23. Konvencije. Dosadašnjim članom 23. Konvencije bilo je propisano da naknada za potpun ili djelimičan gubitak robe ne može preći 25 franaka po kilogramu bruto težine manjka, pri čemu “franak” znači franak u zlatu težine 10/31 grama i finoće 0,900. Članom 2. Protokola uz Konvenciju predviđeno je da „naknada, međutim, ne može biti viša od 8,33 obračunske jedinice po kilogramu bruto težine“. Na ovaj način, uvodi se posebno pravo vučenja (SDR) kao obračunska jedinica umjesto vrijednosti franka u zlatu, koja je dalje razrađena u stavovima 7., 8. i 9. istoga člana, a kojima je detaljnije propisan način preračunavanja iznosa u nacionalnu valutu države suda kojemu je predmet povjeren ili na datum dogovoren između strana. Dakle, po Konvenciji iz 1956. godine odgovornost koju je imao prijevoznik dostizala je cca. 477,89 KM po kilogramu bruto mase izgubljene ili oštećene robe, a prema Protokolu iz 1978. godine, finansijska odgovornost se smanjuje za oko 23 puta, tj. cca. 20,44 KM po kilogramu bruto mase izgubljene ili oštećene robe.

O važnosti ratifikovanja Protokola iz 1978. godine Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je, u više navrata, informisala i prijevoznike, ali i uputila inicijative prema nadležnim institucijama, kako bi se obezbijedila puna pravna sigurnost bh prijevoznika koji obavljaju međunarodni prijevoz tereta u drumskom saobraćaju.

Odbor Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine je, na svojoj 70. sjednici, održanoj dana 13.06.2017. godine, razmatrao pitanje ratifikacije Protokola uz Konvenciju CMR-a, slijedom čega je donesen Zaključak o upućivanju incijative Vijeću Ministara Bosne i Hercegovine i nadležnom ministarstvu.
Slijedom navedenoga, Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je dana 19.07.2017. godine uputila Vijeću Ministara Bosne i Hercegovine i Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Inicijativu za pokretanje procedure prihvatanja i potvrđivanja Protokola uz Konvenciju CMR-a iz 1978. godine. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je dana 13.05.2020. godine donijelo Odluku o ratifikaciji Protokola uz Konvenciju CMR-a iz 1978. godine, a koja je stupila na snagu danom objavljivanja u Službenom Glasniku BiH – Međunarodni ugovori, čime su se stekli uvjeti da se domaći prijevoznik izjednači sa stranim prijevoznikom u pogledu visine odgovarnosti za izgubljenu ili oštećenu robu.

Tekst Protokola možete pogledati ovdje.