Bosna i Hercegovina je ratificirala Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici i isti je potpisan u cilju unaprjeđenja prometne povezanosti dvije države, a objavljen je u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine – međunarodni ugovori br. 07/2021 od 09.06.2021.godine.

Sporazum se odnosi na održavanje i rekonstrukciju cestovnih mostova na zajedničkoj državnoj granici:
1) Most u Brčkom/Gunji na M14.1 BiH/DC 214 RH, preko korita rijeke Save,
2) Most kod Orašja/Županje na M1.8 BiH/DC55 RH, preko korita rijeke Save,
3) Most kod Šamca/Slavonskog Šamca na M17 BiH/DC7 RH, preko korita rijeke Save,
4) Most u Brodu/Slavonskom Brodu na M17.2 BiH/DC53 RH, preko korita rijeke Save,
5) Most kod Gradiške/Stare Gradiške na M16 BiH/DC5 RH, preko korita rijeke Save,
6) Most kod Dubice/Jasenovca na M14 BiH/DC47 RH, preko korita rijeke Save i Une,
7) Most u Novom Gradu/Dvoru na M4 BiH/DC6 RH, preko korita rijeke Une,
8) Most Kozarska Dubica/Hrvatska Dubica preko korita rijeke Une,
9) Most kod Velike Kladuše/Maljevac preko rijeke Maljevac i
10) Most u mjestu Tržačka Raštela, preko rijeke Korane.

Sporazumom je definirano da će se održavanje mostova koji budu izgrađeni u narednom periodu, urediti posebnim aneksom. Nadležna tijela za sprovođenje Sporazuma su Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine i Ministarstvo nadležno za promet i prometnu infrastrukturu, koja su u obavezi, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Sporazuma, osnovati zajedničko radno tijelo za praćenje provođenja utvrđenih poslova i zadataka.

Sporazum stupa na snagu 30-ti dan od dana prijeme zadnje pisane obavijesti kojom se ugovorne strane međusobno obavještavaju diplomatskim putem, o ispunjenju uvjeta predviđenih njihovim unutarnjim zakonodavstvom za njegovo stupanje na snagu.