Radni sastanak predstavnika odbora grupacija proizvođača piva i proizvođača bezalkoholnih pića i voda BiH sa prestavnicima Sektora za poreze UINO BiH

Juče je u prostorijama Spoljnotrgovinske komore BIH održan zajednički radni sastanak predstavnika odbora grupacija proizvođača piva i proizvođača bezalkoholnih pića i voda BiH, sa predstavnicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Sam sastanak je proistekao iz zaključaka sa sjednica odbora ove dvije grupacije, a vezan je za dugogodišnje probleme i pitanja sa kojima se susreću domaći privredni subjekti.

Na sastanku je najviše bilo riječi o inicijativama koje su se ispred grupacija upućivale ka UINO BiH, a vezane su za problematiku neusaglašenosti određenih članova zakona i pripadajućih pravilnika koji definišu normative za kalo, rastur i lom, sa standardima koji su u zemljama Evropske unije i okruženja.

Predstavnici UINO BiH su stava da su trenutačni zakoni i pravilnici u prethodnom periodu pretrpjeli beznačajne promjene kroz određene izmjene i dopune i da se u narednom periodu trebaju učiniti dodatni napori kako bi se zakonska regulativa trebala izmijeniti u pravcu pomoći domaćoj privredi i privrednicima, zaključeno je na sastanku.

[wds id=”19″]