Radionica “Pravila o porijeklu robe“ uspješno realizovana

 

 

Radionica „Pravila o porijeklu robe“, u organizaciji Vanjskotrgovinske komore BiH i EU4TRADE projekta, uspješno je realizovana 13.07.2021. godine u prostorijama Komore u Sarajevu.

Posebno je istaknuta važnost koncepta porijekla robe za primjenu odredbi PEM konvencije o porijeklu robe i sporazume o slobodnoj trgovini koje je Bosna i Hercegovina potpisala sa Evropskom unijom, EFTA-om i CEFTA-om. U toku radionice govorilo se o PEM konvenciji i novim prijelaznim pravilima o porijeklu robe, pravilama porijekla robe za nove proizvode, te novim administrativnim procedurama u okviru prijelaznih pravila o porijeklu robe. Pored toga, naglašeno je da nova tranzicijska pravila o porijeklu robe kreiraju potencijal za cjenovnu konkurentnost proizvoda i unaprijeđenje konkurentnosti kompanija putem dobijanja određenih carinskih ustupaka definiranih sporazumima o slobodnoj trgovini.

Radionici je prisustvovalo 25 učesnika, do su predavači na radionici bili Stefan Mozer, konsultant, EU4TRADE projekat i Elma Demir, iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

[wds id=”20”]

Share This