Radionica o primjeni važećih i prelaznih pravila o preferencijalnom porijeklu roba u skladu sa PEM Konvencijom u Bosni i Hercegovini, 9 jun 2022.

Vanjskotrgovinska/Spoljnotgovinska komora Bosne i Hercegovine poziva predstavnike kompanija da učestvuju u Radionici o primjeni važećih i prelaznih pravila o preferencijalnom porijeklu robe u skladu sa PEM Konvencijom u Bosni i Hercegovini. Radionica će se održati 9 juna 2022 godine, od 10:00 do 14:00 časova preko Zoom aplikacije.

Radionica je dio serije događaja koje organizuje USAID Projekat EDGE (Economic Development, Governance and Enterprise Growth) u članicama CEFTA-e kao dio podrške procesu implementacije revidiranih pravila o porijeklu. U Bosni i Hercegovini, radionica se organizuje u saradnji sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH, Komorskim investicionim forumom Zapadnog Balkana (KIF ZB6) i Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom BiH.

Glavni cilj radionice je da olakša primjenu prelaznih pravila o porijeklu preko povećavanja informisanosti kompanija u vezi konkretnih promjena koje se uvode sa novim pojednostavljenim pravilima za utvrđivanje preferencijalnog porijekla roba, povoljnosti koje ona predstavljaju za privatni sektor i način njihove primjene u praksi.

Program radionice uključuje sljedeće segmente:

• Upoznavanje kompanija sa ulogom, strukturom i sadržinom regionalne PEM Konvencije koja predstavlja osnovni pravni instrument za regulisanje pravila i procedura za utvrđivanje porijekla roba kojima se trguje u skladu sa sporazumima o slobodnoj trgovini zaključenim od strane Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom, državama EFTA-e, državama CEFTA-e i Turskom. Predavač: Aleksandar Pajić, Ekspert za carinske poslove.

• Informisanje kompanija o procesu revidiranja PEM Konvencije i dogovorenim izmjenama u pravcu pojednostavljivanja i olakšavanja primjene pravila o utvrđivanju porijeklu robe, kao i o načinu njihove praktične primjene u Bosni i Hercegovini. Predavač: Nermin Jusić, Šef grupe za tarifu, vrijednost i poreklo robe, Sektor za carine, UINO BiH.

• Interaktivna diskusija sa predavačima, tokom koje će učesnici imati mogućnost da postavljaju pitanja u cilju pojašnjavanja različitih aspekata primjene prelaznih pravila o porijeklu.

Molimo zainteresovane predstavnike kompanija da se registriraju za učešće na radionici najkasnije do 8 juna 2022 godine preko popunjavanja registracione prijave na sljedećem linku. Registrovani učesnici će link za pristupanje radionici dobiti automatski putem mejla, nakon popunjavanja registracione prijave.