Prvi Forum kvaliteta, 27.11.2019. godine

Institut za certificiranje sistema u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizuje 1. Forum kvaliteta koji će se održati u srijedu, 27.11.2019. godine u prostorijama Komore, Branislava Đurđeva 10, Sarajevo, sa početkom u 09:00 sati.

Cilj Foruma je okupljanje stručnjaka iz područja kvaliteta zbog razvijanja, promicanja i širenja politike i razvoja sistema upravljanja u skladu sa zahtjevima međunarodnih standarda iz porodice ISO, ali i drugih, dok  bi njegov zadatak bio unapređivanje teorije, prakse i kulture kvaliteta, podržavanje i provođenje naučnog i stručnog rada u području upravljanja, osiguranja i kontro-le kvaliteta, te zalaganje za potpuniju primjenu rezultata naučno-istraživačkog i stručnog rada u unapređivanju sistema kvaliteta.

Više informacija o Forumu možete naći u Pozivu u prilogu.

Poziv

Program