Prva institucionalna posjeta delegacije Unioncamere VTK/STK BiH

 

 

Vanjskotrgovinsku/Spoljnotrgovinsku komoru Bosne i Hercegovine posjetila je visoka delegacija Unioncamere. Prva institucionalna posjeta uslijedila je nakon što su Komora i Unioncamere potpisale sporazum o saradnji 20.04.2022. godine. Povodom posjete, u prostorijama Komore održan je najprije sastanak rukovodstva, a zatim i okrugli sto na temu saradnje i partnerstva dvije institucije. Italijansku delegaciju predvodio je predsjednik Andrea Prete dok su u sastavu delegacije pored predsjednika privrednih komora članica Unije, bili i predstavnici ARA Pacis Inicijative, Univerziteta Luiss Guido Carli i Italijansko-bosanskohercegovačke komore. U ime domaćina, sastancima su prisustvovali predsjednik i potpredsjednici, generalni sekretari i direktori sektora.

Na sastanku rukovodstva dviju institucija, goste je pozdravio predsjednik Komore Zdravko Marinković koje se prije svega zahvalio na posjeti i izrazio zadovoljstvo što je prepoznat značaj VTK kao strateškog budućeg partnera u dijelu pojačavanja ekononmske suradnje. Predsjednik je ukazao na podatke spoljnotrgovinske razmjene istakavši da je Republika Italija veoma značajan partner kako po pitanju trgovine, tako i po pitanju investiranja u Bosnu i Hercegovinu, a što samo po sebi govori o postojećim potencijalima koji mogu i trebaju biti osnova unapređenja dalje saradnje i jačeg povezivanja kompanija dvije zemlje. Uzimajući u obzir činjenicu da je Republika Italija članica Evropske unije, te da iskustva kada je u iskorištavanju fondova Evropske unije za projekte iz različitih oblasti, predsjednik je izrazio nadu da će se dio buduće saradnje odnositi i na realizaciju nekih zajedničkih projekata finansiranih od strane Evropske unije, ali svakako i razmjene znanja i iskustva u oblastima od značaja za unapređenje privrede, posebno digitalizacije i zelene tranzicije. Predsjednik Marinković je iskoristio priliku zahvaliti se i na podršci koju je Unioncamere dala Komorskom investicionom forumu zapadnog Balkana čije je sjedište u komori u Trstu.

Po završetku sastanka održan je i okrugli stol kome su pored delegacija Komore i Unioncamere prisustvovali i predstavnici Ambasade Republike Italije u Bosni i Hercegovini, Italijanske agencije za trgovinu u BiH, Grupacije organizatora sajmova u BiH, BIT Alijanse, te Udruženja italijansko-bosanskohercegovačkih privrednika. Okruglim stolom je predsjedavao dopredsjednik Komore dr.sc. Vjekoslav Vuković.

Dopredsjednik Vuković je otvorio diskusiju u okviru koje su predstavnici italijanske i bosanskohercegovačke strane upoznali jedni druge sa aktuelnim stanjem u svojim zemljama po pitanju digitalizacije, zelene tranzicije, povlačenja EU fondova, te sajamskim manifestacijama. Cilj okruglog stola bio je da se kroz razmjenu informacija dođe do konkretnih prijedloga uspostavljanja međusobne saradnje. Kako je dopredsjednik Vuković istakao, posebna pažnja biće posvećena realizaciji zajedničkih projekata i mogućem iskorištavanju EU fondova za koje se ukaže mogućnost zajedničkog apliciranja. Posebno je istakao značaj Jadransko-Jonske inicijative i zahvalio se predsjedniku Preteu koji je pozvao Komoru da bude dio, ali i središna tačka ove inicijative u Bosni i Hercegovini i regionu. Prema njegovim riječima, institucionalna posjeta je tek prva u nizu predstojećih aktivnosti koje će se realizovati u narednom periodu među kojima su planirani i nezaobilazni poslovni susreti privrednika, ali i različite edukacije, nastupi na sajmovima u Italiji i Bosni i Hercegovini, i tome slično.

Italijanska delegacija će u Sarajevu boraviti dva dana, gdje će, pored događaja u prostorijama Komore, imati sastanak u Ambasadi Italije, te će posjetiti kompanije Sumphony i AS Holding, a planirana je i posjeta SSST Univerzitetu.

[wds id=”83”]

Share This