Promocija IT sktora Bosne i Hercegovine u Republici Turskoj

 

 

Vanjskotrgovinska/ Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine putem predstavništva u Istanbulu i dogovorom sa  Privrednom komorom grada Istanbula pokreće  Projekat: “Promocija IT sektora Bosne i Hercegovine u Republici Turskoj” koji bi podrazumijevao analizu tržišta Republike Turske i  promocije bosanskohercegovačke IT industrije na tržištu Republike Turske.

Odbor IKT asocijacije je na svojoj 14. Sjednici održanoj dana 8.10.2020.godine podržao projektnu aktivnost, i predložio  anketiranje domaćih IT kompanija kako bi se dobio kvalitetniji pregled ponude usluga, proizvoda kao i oblasti u kojima djeluju bh kompanije.

Na osnovu prikupljenih podataka  zainteresovanih kompanija VTK/ STK BiH će izradit  katalog u elektronskom obliku, a isti bi  koristio  prilikom obilaska nevladinih organizacija, firmi, klastera i poslovnih zona u Republici Turskoj. Uporedo bi se organizovali  online, B2B i radni sastanci zainteresovanih kompanija.

Uz popunjeni Anketni upitnik dostavite nam i logo firme, kao i fotografije vaših proizvoda koji prezentujete  na e-mail:  sinisa.saric@komorabih.ba

Anketni upitnik možete preuzeti ovdje

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na telefon: 051 227 681 ili  istanbul.office@komorabih.ba i telefonom na +90 212 803 72 72 (Tarik Šahman mob.+90 506 933 80 21).

Share This