Promocija autohtonih vrhunskih vina i turizma Hercegovine-BLAŽ Enology 2023

Na manifestaciji BLAŽ Enology 2023, više od 30 hercegovačkih vinara predstavilo je autohtone hercegovačke vrste vina, žilavku i blatinu, a prezentirani su i bogata gastronomska ponuda Hercegovine te najbolji plodovi maslina.

Predstavljen je i projekt Vinska cesta Hercegovine, koji obuhvaća vinograde, restorane i smještajne objekte, proizvođače vina i autohtonu gastronomsku ponudu. Vinskom cestom Hercegovine rukovodi Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u suradnji s gradovima/općinama Ljubuški, Čitluk, Mostar, Čapljina, Stolac i Trebinje, uz podršku USAID Projekta za razvoj održivog turizma Bosne i Hercegovine (Turizam).

„Naše partnerstvo u projektu Vinska cesta Hercegovine sa USAID-om, uz angažman privatnog sektora, rezultiralo je članstvom u Iter Vitisu, kulturnoj ruti Vijeća Europe, što je važan korak za turističku ponudu BiH, a posebno za područje Hercegovine. Jedan od rezultata projekta je i da je Gradu Mostaru dodijeljena prestižna titula “Europskog grada vina Dionisios 2024” od strane Europske mreže vinskih gradova. Nedavno smo uspostavili Vijeće Vinske ceste, što će stvoriti uvjete za dalje unaprjeđenje i promoviranje ovog projekta, kako bi povećali broja posjeta i generirali održivo gospodarstvo u sektoru turizma, “ rekao je dopredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH dr.sc. Vjekoslav Vuković.

Istakao je kako je VTK BiH aktivno bila uključena i u proces izrade i usvajanja Zakona o organizaciji tržišta vina u BiH, koji će urediti tržište vina prema EU standardima, a time i omogućiti bolji pristup proizvođača međunarodnom tržištu. U BiH se godišnje proizvede oko 18 miliona litara vina, a registrovano je oko 70 proizvođača.

Prepoznajući značaj, kao i potencijale i kvalitet hercegovačkih vina, Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine bila je pokrovitelj događaja, te je aktivnim angažmanom dala značajan doprinos njegovoj uspješnoj realizaciji.