Prolongiranje primjene Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u BiH je štetno za privredu BiH

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine smatra neprihvatljivom i štetnom za privredu Bosne i Hercegovine odluku Savjeta ministara BiH da se, na prijedlog Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH,  prolongira primjena Odluke o izmjeni Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u BiH sa 1. augusta 2019. na 31. januar 2020. godine.

VTK/STK BiH ovim putem skreće pažnju da je u „Službenom glasniku BiH“, broj 37/19 objavljena Odluka o nepreferencijalnom porijeklu robe čija je primjena vezana za datum početka primjene Zakona o carinskoj politici u BiH. Produžavanjem roka za primjenu pomenutog Zakona onemogućava se primjena Odluke o nepreferencijalnom porijeklu što izaziva negativne posljedice za privredne subjekte u Bosni i Hercegovini.

Putem VTK/STK BiH, zainteresovani privrednici su aktivno učestvovali u izradi Odluke o nepreferencijalnom porijeklu robe u okviru procedura i konsultacija koje je uspješno vodilo Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Napominjemo da je Odluka o nepreferencijalnom porijeklu robe značajna Odluka za privredni sektor, naročito u pogledu jačanja izvoznih mogućnosti privrede, te da predstavlja prvi akt ovog tipa u Bosni i Hercegovini.

Imajući u vidu navedeno, molimo nadležne institucije u Bosni i Hercegovni da iznađu način kako bi se Odluka o nepreferencijalnom porijeklu robe mogla primjenjivati i pored obrazloženja UIO BiH kao predlagača za izmjenu Odluke o sprovođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini.

Napominjemo da je od dana objave Zakona o carinskoj politici u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 58/15) privreda predugo čekala na podzakonske akte ovog zakona bez kojeg sam Zakon ne može da se primijenjuje u potpunosti. Produžavanjem roka za početak primjene samo se otežavaju uslovi za privređivanje u Bosni i Hercegovini. Odluka o nepreferencijalnom porijeklu robe je prvi put, kao takav instrument, objavljena u „Službenom glasniku BiH“, broj 37/19. Slijedom navedenog apelujemo na institucije da se ubrza datum primjene radi dobrobiti privatnog sektora u BiH.

Takođe, odgađanje primjene Odluke odgađa još jednu jaku bitnu stvar za privredu, a to je primjena instituta ovlaštenog privrednog subjekta.

Uvođenje ovlaštenog privrednog subjekta bi povlačilo manji obim kontrola i kompanije bi bile prepoznate ne samo na domaćem tržištu već u zemljama CEFTE i EU, kao one koje u potpunosti posluju u skladu sa zakonom i zakonskim propisima. Primjena Zakona omogućiće bolju analizu procjene rizika, u smislu posebne i detaljne kontrole samo onih obveznika koji spadaju u grupu rizičnih. Međutim, kako bi se ostvarile sve beneficije koje ovaj zakon sa sobom nosi, potrebno je da se primjenjuje sprovedbena odluka samog Zakona o kojoj smo u prethodnom dijelu govorili.

Osim toga, Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o sprovođenju Zakona o carinskoj politici BiH razmatran je i na 83. sjednici Odbora Udruženja međunarodnih drumskih prevoznika tereta, održanoj dana 26.06.2019. godine, te je Odbor informisan  da je UIO BiH zatražila odgodu primjene važeće Odluke o primjeni Zakona o carinskoj politici BiH, iz objavljenog prijedloga/nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o primjeni Zakona o carinskoj politici BiH, prema kojoj se dati rok 01.08.2019. godine, pomjera na 01.07.2021. godine.

S tim u vezi, predloženo je da se od Savjeta ministara BiH i UIO BiH traži hitna primjena važeće Odluke o primjeni Zakona o carinskoj politici BiH, bez odgađanja. Ovakav prijedlog je usvojen jednoglasno (9 ZA) kao Zaključak  prevoznika o hitnoj primjeni važeće Odluke o primjeni Zakona o carinskoj politici.

Stoga, još jednom podvlačimo činjenicu da je svako produžavanje primjene Odluke o sprovođenju Zakona o carinskoj politici u BiH štetno za privredu u Bosni i Hercegovini.