Program edukativnih aktivnosti VTK/STK za 2022. godinu

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine već duže od 20 godina priprema i implementira stručne edukativne programe, s ciljem podizanja i unaprjeđenja stručnih kompetencija svojih članica.

Želja nam je članicama prezentirati nove ideje, pružiti im nova znanja i pokazati nove vještine koje će ih pripremiti za sve poslovne izazove sa kojim se budu susretali na lokalnim i međunarodnim tržištima.

Komorski edukativni programi su inovativni, obrađuju aktuelne i savremene teme, a realiziraju ih eksperti koji su pokazali i dokazali visok nivo stručnosti, kompetencija i ekspertize u oblastima koje obrađuju. Fokus edukativne ponude predstavljaju poduzetništvo i menadžment, a ono na šta je Komora posebno ponosna jeste činjenica da u kreiranju nastavnih planova i programa učestvuju i bh. kompanije, sa kojima kontinuirano razmjenjujemo ideje o novim temama i edukacijama, potrebnim za jačanje njihovih kapaciteta i za što bolje pozicioniranje na tržištu.

Članicama nudimo i edukativne programe u skladu sa najaktuelnijim standardima, a koji se realiziraju na osnovu međunarodnih akreditacija Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine kod drugih međunarodnih organizacija.

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine će u 2022. godini svojim članicama ponuditi po prvi put mogućnost pohađanja interaktivnih i multimedijalnih self-study kurseva, koji će biti postavljeni na Learning Management System-u (LMS) VTK/STK BiH.

U prilogu plan edukativnih ponuda koje je Komora pripremila u 2022. godini.

Share This